Dataset: Ungdomsvalget 2011 - STX (Almene Gymnasium)

Variable s_14_5: Holdningsspørgsmål - Forbyde køb af seksuelle ydelser

PreQuestion Text

Nedenfor er en liste over forslag, som forekommer i den politiske debat. Hvad er din holdning til dem?

Literal Question

Forbyde køb af seksuelle ydelser

Values Categories N
1 Et særdeles godt forslag 409
 14.9%
2 Et ret godt forslag 545
 19.8%
3 Hverken eller 839
 30.6%
4 Et ret dårligt forslag 536
 19.5%
5 Et særdeles dårligt forslag 417
 15.2%
8 Vil ikke svare 52
9 Ved ikke 216

Summary Statistics

Valid cases 2746
Missing cases 268
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.