Dataset: Ungdomsvalget 2011 - STX (Almene Gymnasium)

Variable s_14_9: Holdningsspørgsmål - Give 16-17 årige ret til at stemme til folketingsvalg

PreQuestion Text

Nedenfor er en liste over forslag, som forekommer i den politiske debat. Hvad er din holdning til dem?

Literal Question

Give 16-17 årige ret til at stemme til folketingsvalg

Values Categories N
1 Et særdeles godt forslag 277
 9.4%
2 Et ret godt forslag 284
 9.7%
3 Hverken eller 424
 14.4%
4 Et ret dårligt forslag 676
 23.0%
5 Et særdeles dårligt forslag 1274
 43.4%
8 Vil ikke svare 22
9 Ved ikke 57

Summary Statistics

Valid cases 2935
Missing cases 79
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.