Dataset: Ungdomsvalget 2011 - STX (Almene Gymnasium)

Variable s_15_4: Holdningsspørgsmål - Indvandring udgør en alvorlig trussel mod vores nationale egenart.

PreQuestion Text

Herunder listes en række synspunkter fra den politiske debat. Du bedes angive, hver enig eller uenig du er i hvert synspunkt.

Literal Question

Indvandring udgør en alvorlig trussel mod vores nationale egenart.

Values Categories N
1 Helt enig 193
 6.6%
2 Nærmest enig 416
 14.3%
3 Hverken/eller 510
 17.6%
4 Nærmest uenig 654
 22.5%
5 Helt uenig 1132
 39.0%
9 Ved ikke 109

Summary Statistics

Valid cases 2905
Missing cases 109
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.