Dataset: Ungdomsvalget 2011 - STX (Almene Gymnasium)

Variable s_15_2: Holdningsspørgsmål - Jeg føler mig lige så meget som europæer, som jeg føler mig som dansker.

PreQuestion Text

Herunder listes en række synspunkter fra den politiske debat. Du bedes angive, hver enig eller uenig du er i hvert synspunkt.

Literal Question

Jeg føler mig lige så meget som europæer, som jeg føler mig som dansker.

Values Categories N
1 Helt enig 352
 12.0%
2 Nærmest enig 607
 20.7%
3 Hverken/eller 517
 17.7%
4 Nærmest uenig 804
 27.5%
5 Helt uenig 647
 22.1%
9 Ved ikke 87

Summary Statistics

Valid cases 2927
Missing cases 87
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.