Dataset: Ungdomsvalget 2011 - STX (Almene Gymnasium)

Variable s_15_5: Holdningsspørgsmål - Mange offentlige aktiviteter kunne udføres både bedre og billigere, hvis de blev overladt til private.

PreQuestion Text

Herunder listes en række synspunkter fra den politiske debat. Du bedes angive, hver enig eller uenig du er i hvert synspunkt.

Literal Question

Mange offentlige aktiviteter kunne udføres både bedre og billigere, hvis de blev overladt til private.

Values Categories N
1 Helt enig 275
 10.3%
2 Nærmest enig 640
 23.9%
3 Hverken/eller 729
 27.3%
4 Nærmest uenig 553
 20.7%
5 Helt uenig 477
 17.8%
9 Ved ikke 340

Summary Statistics

Valid cases 2674
Missing cases 340
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.