Dataset: Ungdomsvalget 2011 - STX (Almene Gymnasium)

Variable s_14_3: Holdningsspørgsmål - Mindske indkomstforskellene i samfundet

PreQuestion Text

Nedenfor er en liste over forslag, som forekommer i den politiske debat. Hvad er din holdning til dem?

Literal Question

Mindske indkomstforskellene i samfundet

Values Categories N
1 Et særdeles godt forslag 345
 12.5%
2 Et ret godt forslag 664
 24.0%
3 Hverken eller 616
 22.3%
4 Et ret dårligt forslag 627
 22.7%
5 Et særdeles dårligt forslag 512
 18.5%
8 Vil ikke svare 36
9 Ved ikke 214

Summary Statistics

Valid cases 2764
Missing cases 250
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.