Dataset: Ungdomsvalget 2011 - STX (Almene Gymnasium)

Variable s_15_1: Holdningsspørgsmål - På længere sigt er der ikke råd til at opretholde velfærdsstaten, som vi kender den i dag.

PreQuestion Text

Herunder listes en række synspunkter fra den politiske debat. Du bedes angive, hver enig eller uenig du er i hvert synspunkt.

Literal Question

På længere sigt er der ikke råd til at opretholde velfærdsstaten, som vi kender den i dag.

Values Categories N
1 Helt enig 351
 13.0%
2 Nærmest enig 711
 26.4%
3 Hverken/eller 557
 20.7%
4 Nærmest uenig 656
 24.3%
5 Helt uenig 420
 15.6%
9 Ved ikke 319

Summary Statistics

Valid cases 2695
Missing cases 319
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.