Dataset: Ungdomsvalget 2011 - STX (Almene Gymnasium)

Variable s_14_8: Holdningsspørgsmål - Satse på et miljøvenligt samfund, også selvom det indebærer lav eller ingen vækst

PreQuestion Text

Nedenfor er en liste over forslag, som forekommer i den politiske debat. Hvad er din holdning til dem?

Literal Question

Satse på et miljøvenligt samfund, også selvom det indebærer lav eller ingen vækst

Values Categories N
1 Et særdeles godt forslag 310
 11.0%
2 Et ret godt forslag 817
 29.0%
3 Hverken eller 937
 33.2%
4 Et ret dårligt forslag 498
 17.6%
5 Et særdeles dårligt forslag 260
 9.2%
8 Vil ikke svare 28
9 Ved ikke 164

Summary Statistics

Valid cases 2822
Missing cases 192
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.