Dataset: Ungdomsvalget 2011 - STX (Almene Gymnasium)

Variable s_14_4: Holdningsspørgsmål - Øge privatiseringen af sundhedsvæsenet

PreQuestion Text

Nedenfor er en liste over forslag, som forekommer i den politiske debat. Hvad er din holdning til dem?

Literal Question

Øge privatiseringen af sundhedsvæsenet

Values Categories N
1 Et særdeles godt forslag 172
 6.2%
2 Et ret godt forslag 528
 18.9%
3 Hverken eller 585
 20.9%
4 Et ret dårligt forslag 641
 22.9%
5 Et særdeles dårligt forslag 868
 31.1%
8 Vil ikke svare 22
9 Ved ikke 198

Summary Statistics

Valid cases 2794
Missing cases 220
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.