Dataset: Ungdomsvalget 2011 - STX (Almene Gymnasium)

Variable s_4: Synes godt/dårligt om partier - A: Socialdemokraterne

PreQuestion Text

Nu skal det handle om hvad du mener om de enkelte politiske partier. Placer venligst det enkelte parti på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at du synes meget dårligt om partiet, og 10 betyder, at du synes virkelig godt om partiet. Hvor vil du placere...

Literal Question

A: Socialdemokraterne

Values Categories N
0 0: Synes meget dårligt om partiet 199
 7.0%
1 1 100
 3.5%
2 2 200
 7.0%
3 3 243
 8.6%
4 4 250
 8.8%
5 5 329
 11.6%
6 6 345
 12.1%
7 7 488
 17.2%
8 8 375
 13.2%
9 9 180
 6.3%
10 10: Synes virkelig godt om partiet 131
 4.6%
11 Ved ikke nok om partiet 97
98 Vil ikke svar 10
99 Ved ikke 67

Summary Statistics

Valid cases 2840
Missing cases 174
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.