Dataset: Ungdomsvalget 2011 - STX (Almene Gymnasium)

Variable s_10_7: Synes godt/dårligt om partier - O: Dansk Folkeparti

PreQuestion Text

Nu skal det handle om hvad du mener om de enkelte politiske partier. Placer venligst det enkelte parti på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at du synes meget dårligt om partiet, og 10 betyder, at du synes virkelig godt om partiet. Hvor vil du placere...

Literal Question

O: Dansk Folkeparti

Values Categories N
0 0: Synes meget dårligt om partiet 1127
 39.4%
1 1 295
 10.3%
2 2 334
 11.7%
3 3 239
 8.4%
4 4 202
 7.1%
5 5 234
 8.2%
6 6 149
 5.2%
7 7 114
 4.0%
8 8 77
 2.7%
9 9 36
 1.3%
10 10: Synes virkelig godt om partiet 50
 1.8%
11 Ved ikke nok om partiet 78
98 Vil ikke svar 13
99 Ved ikke 66

Summary Statistics

Valid cases 2857
Missing cases 157
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.