Dataset: Ungdomsvalget 2011 - STX (Almene Gymnasium)

Variable s_12_9: Synes godt/dårligt om partier - Ø: Enhedslisten

PreQuestion Text

Nu skal det handle om hvad du mener om de enkelte politiske partier. Placer venligst det enkelte parti på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at du synes meget dårligt om partiet, og 10 betyder, at du synes virkelig godt om partiet. Hvor vil du placere...

Literal Question

Ø: Enhedslisten

Values Categories N
0 0: Synes meget dårligt om partiet 478
 18.4%
1 1 193
 7.4%
2 2 202
 7.8%
3 3 213
 8.2%
4 4 197
 7.6%
5 5 283
 10.9%
6 6 246
 9.5%
7 7 224
 8.6%
8 8 193
 7.4%
9 9 162
 6.2%
10 10: Synes virkelig godt om partiet 209
 8.0%
11 Ved ikke nok om partiet 275
98 Vil ikke svar 18
99 Ved ikke 121

Summary Statistics

Valid cases 2600
Missing cases 414
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.