Dataset: Ungdomsvalget 2011 - STX (Almene Gymnasium)

Variable s_40_5: Synes godt/dårligt om politikere - I: Anders Samuelsen

PreQuestion Text

Det følgende handler om, hvor godt eller dårligt du synes om nogle af vore fremtrædende politikere. Placer venligst den enkelte politiker på en skal fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at du synes meget dårligt om personen og 10 betyder, at du synes virkelig godt om personen. Hvor vil du placere...

Literal Question

I: Anders Samuelsen

Values Categories N
0 0: Synes meget dårligt om personen 271
 12.7%
1 1 191
 9.0%
2 2 265
 12.5%
3 3 278
 13.1%
4 4 239
 11.2%
5 5 259
 12.2%
6 6 175
 8.2%
7 7 160
 7.5%
8 8 133
 6.3%
9 9 64
 3.0%
10 10: Synes virkelig godt om personen 91
 4.3%
11 Ved ikke nok om personen 704
98 Vil ikke svare 25
99 Ved ikke 159

Summary Statistics

Valid cases 2126
Missing cases 888
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.