Dataset: Ungdomsvalget 2011 - STX (Almene Gymnasium)

Variable s_40_9: Synes godt/dårligt om politikere - Ø: Johanne Schmidt-Nielsen

PreQuestion Text

Det følgende handler om, hvor godt eller dårligt du synes om nogle af vore fremtrædende politikere. Placer venligst den enkelte politiker på en skal fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at du synes meget dårligt om personen og 10 betyder, at du synes virkelig godt om personen. Hvor vil du placere...

Literal Question

Ø: Johanne Schmidt-Nielsen

Values Categories N
0 0: Synes meget dårligt om personen 230
 9.9%
1 1 127
 5.5%
2 2 158
 6.8%
3 3 165
 7.1%
4 4 163
 7.0%
5 5 240
 10.3%
6 6 213
 9.2%
7 7 253
 10.9%
8 8 201
 8.6%
9 9 170
 7.3%
10 10: Synes virkelig godt om personen 407
 17.5%
11 Ved ikke nok om personen 525
98 Vil ikke svare 22
99 Ved ikke 140

Summary Statistics

Valid cases 2327
Missing cases 687
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.