Dataset: Ungdomsvalget 2011 - STX (Almene Gymnasium)

Variable s_2: Tilhænger af bestemt parti

Literal Question

Mange betragter sig som tilhænger af et bestemt parti. Der findes også mange, der ikke føler sig som tilhængere af noget specielt parti. Betragter du dig selv som f.eks. socialdemokrat, konservativ, radikal, venstremand, SF'er eller noget andet, eller føler du dig ikke som tilhænger af et bestemt parti?

Values Categories N
1 Ja, jeg betragter mig som tilhænger af et bestemt parti 933
 31.0%
2 Nej, ikke tilhænger af noget parti 1317
 43.7%
3 I tvivl 680
 22.6%
9 Ved ikke 84
 2.8%

Summary Statistics

Valid cases 3014
Missing cases 0
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.