Dataset: Ungdomsvalget 2011 - STX (Almene Gymnasium)

Variable s_22: Medlemmer af folketinget?

Literal Question

Hvor mange medlemmer er der af folketinget, hvis vi ser bort fra de fire fra Grønland og Færøerne?

Values Categories N
1 Korrekt svar - 175 medlemmer 1860
 61.7%
2 Forkert svar - 179 medlemmer 580
 19.2%
3 Forkert svar eller ved ikke 574
 19.0%

Summary Statistics

Valid cases 3014
Missing cases 0
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.