Dataset: Valgundersøgelsen 1975

Abstract

Spørgsmålene i dette datasæt omhandler valget 1975 og stammer fra Den Danske Valgundersøgelse 1975.

Valgundersøgelsen består af 1143 komplette interview og svarprocenten er på 71 procentpoint. Disse interviews er gennemført ved hjælp af spørgeskema.

Data er indsamlet mellem d. 11 og 25 januar 1975.

Stikprøven er udtrukket blandt personer der er boende i Danmark på 15 år eller derover.

Disse spørgsmål berører flere forskellige emner med relevans til valget 1975 og de politikere samt politiske partier, der var repræsenteret ved dette valg.

For yderligere information vedrørende Den Danske Valgundersøgelse henvises der til nedenstående link:

https://www.valgprojektet.dk/pages/page.asp?pid=308&l=dk

https://www.surveybanken.aau.dk/valgundersoegelsen-universitets-forskningsbrug/

Variable Groups

Full Title

Valgundersøgelsen 1975

Identification Number

Valgundersgelsen!1975!rekodet

Date of Production

2021-01-07

Depositor

Name Affiliation Abbreviation

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.