Dataset: Valgundersøgelsen 1979

Abstract

Spørgsmålene i dette datasæt omhandler valget 1979 og stammer fra Den Danske Valgundersøgelse 1979.

Valgundersøgelsen består af 1989 komplette interview og svarprocenten er 62,2 procentpoint. Disse interviews er gennemført ved hjælp af spørgeskema.

Data er indsamlet mellem oktober og november1979.

Stikprøven er udtrukket blandt alle 15 årige eller derover som ikke er bosiddende i fælleshustande.

Disse spørgsmål berører flere forskellige emner med relevans til valget 1979 og de politikere samt politiske partier, der var repræsenteret ved dette valg.

For yderligere information vedrørende Den Danske Valgundersøgelse henvises der til nedenstående link:

https://www.valgprojektet.dk/pages/page.asp?pid=308&l=dk

https://www.surveybanken.aau.dk/valgundersoegelsen-universitets-forskningsbrug/

Variable Groups

Full Title

Valgundersøgelsen 1979

Identification Number

Valgundersgelsen!1979!rekodet

Date of Production

2021-01-02

Depositor

Name Affiliation Abbreviation

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.