Dataset: Valgundersøgelsen 1990

Abstract

Spørgsmålene i dette datasæt omhandler valget 1990 og stammer fra Den Danske Valgundersøgelse 1990.

Valgundersøgelsen består af 1008 komplette interview. Disse interviews er gennemført ved besøgsinterview.

Data er indsamlet i januar måned 1990.   

Stikprøven er udtrukket fra CPR-registeret blandt alle stemmeberettigede, der er bosiddende i en privat bolig.

Disse spørgsmål berører flere forskellige emner med relevans til valget 1990 og de politikere samt politiske partier, der var repræsenteret ved dette valg.

For yderligere information vedrørende Den Danske Valgundersøgelse henvises der til nedenstående link:

https://www.valgprojektet.dk/pages/page.asp?pid=308&l=dk

https://www.surveybanken.aau.dk/valgundersoegelsen-universitets-forskningsbrug/

Variable Groups

Full Title

Valgundersøgelsen 1990

Identification Number

Valgundersgelsen!1990!rekodet

Date of Production

2020-12-22

Depositor

Name Affiliation Abbreviation

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.