Dataset: Valgundersøgelsen 1994

Abstract

Spørgsmålene i dette datasæt omhandler valget 1994 og stammer fra Den Danske Valgundersøgelse 1994.

Valgundersøgelsen består af 2.021 komplette interview. Disse interviews er gennemført ved hjælp af spørgeskema.

Data er indsamlet mellem oktober og november 1994.   

Stikprøven er udtrukket fra CPR-registeret blandt alle stemmeberettigede, der er bosiddende i en privat bolig.

Disse spørgsmål berører flere forskellige emner med relevans til valget 1994 og de politikere samt politiske partier, der var repræsenteret ved dette valg.

For yderligere information vedrørende Den Danske Valgundersøgelse henvises der til nedenstående link:

https://www.valgprojektet.dk/pages/page.asp?pid=308&l=dk

https://www.surveybanken.aau.dk/valgundersoegelsen-universitets-forskningsbrug/

Variable Groups

Full Title

Valgundersøgelsen 1994

Identification Number

Valgundersgelsen!1994!rekodet

Date of Production

2020-12-21

Depositor

Name Affiliation Abbreviation

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.