Dataset: Valgundersøgelsen 1998

Abstract

Spørgsmålene i dette datasæt omhandler valget i 1998 og stammer fra Den Danske Valgundersøgelse 1998.

Valgundersøgelsen består af 2001 komplette interview. Dataen er indsamlet ved besøgsinterview.

Data er indsamlet mellem marts og juni 1998   

Stikprøven er udtrukket fra CPR-registeret blandt alle stemmeberettigede, med bopæl i en privat husstand.

Disse spørgsmål berører flere forskellige emner med relevans til valget 1998 og de politikere samt politiske partier, der var repræsenteret ved dette valg.

For yderligere information vedrørende Den Danske Valgundersøgelse henvises der til nedenstående link:

https://www.valgprojektet.dk/pages/page.asp?pid=308&l=dk

https://www.surveybanken.aau.dk/valgundersoegelsen-universitets-forskningsbrug/

Variable Groups

Full Title

Valgundersøgelsen 1998

Identification Number

Valgundersgelsen!1998!rekodet

Date of Production

2020-12-20

Depositor

Name Affiliation Abbreviation

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.