Dataset: Valgundersøgelsen 2007

Variable q29: Bevaring af starthjælpen til indvandrer

Values Categories N
1 Forringes 211
 5.3%
2 Bevares som nu 1470
 36.7%
3 Forbedres, så den kommer tættere på kontanthjælp 851
 21.3%
4 Afskaffes, så indvandrene får almindelig kontanthjælp 1314
 32.8%
97 Ved ikke 158
 3.9%
101 Uoplyst 14

Summary Statistics

Valid cases 4004
Missing cases 14
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.