Dataset: Valgundersøgelsen 2007

Variable q39b_3: Flygtninge og indvandrere bør have samme ret til social bistand som danskere

Values Categories N
1 Helt enig 423
 10.6%
2 Nærmest enig 857
 21.4%
3 Hverken / eller 863
 21.5%
4 Nærmest uenig 1094
 27.3%
5 Helt uenig 713
 17.8%
97 Ved ikke 56
 1.4%
101 Uoplyst 12

Summary Statistics

Valid cases 4006
Missing cases 12
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.