Dataset: Valgundersøgelsen 2007

Variable q39e_10: Nødvendigt at åbne grænserne for at få arbejdskraft

Values Categories N
1 Helt enig 630
 15.7%
2 Nærmest enig 1807
 45.1%
3 Hverken / eller 988
 24.7%
4 Nærmest uenig 377
 9.4%
5 Helt uenig 150
 3.7%
97 Ved ikke 56
 1.4%
101 Uoplyst 10

Summary Statistics

Valid cases 4008
Missing cases 10
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.