Dataset: Valgundersøgelsen 2007

Variable q52_6: Skala om flygtninge: Dansk Folkeparti

Values Categories N
1 Langt færre flygtninge 3386
 84.7%
2 Lidt færre flygtninge 331
 8.3%
3 Det samme antal 107
 2.7%
4 Lidt flere flygtninge 16
 0.4%
5 Mange flere flygtninge 17
 0.4%
97 Ved ikke 139
 3.5%
101 Uoplyst 22

Summary Statistics

Valid cases 3996
Missing cases 22
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.