Dataset: Valgundersøgelsen 2007

Variable q52_1: Skala om flygtninge: Socialdemokraterne

Values Categories N
1 Langt færre flygtninge 43
 1.1%
2 Lidt færre flygtninge 274
 6.9%
3 Det samme antal 1849
 46.3%
4 Lidt flere flygtninge 1435
 35.9%
5 Mange flere flygtninge 211
 5.3%
97 Ved ikke 184
 4.6%
101 Uoplyst 22

Summary Statistics

Valid cases 3996
Missing cases 22
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.