Dataset: Valgundersøgelsen 2007

Variable q28_8: Holdning til: Satse på et miljøvenligt samfund

Values Categories N
1 Et særdeles godt forslag 827
 20.7%
2 Et ret godt forslag 1600
 40.0%
3 Hverken eller 1053
 26.3%
4 Et ret dårligt forslag 354
 8.8%
5 Et særdeles dårligt forslag 99
 2.5%
97 Ved ikke 71
 1.8%
101 Uoplyst 14

Summary Statistics

Valid cases 4004
Missing cases 14
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.