Dataset: Valgundersøgelsen 2007

Variable q40_7: Partiernes valgkampagner handlede i høj grad om synspunkter og politisk indhold

Values Categories N
1 Helt enig 333
 8.3%
2 Nærmest enig 1363
 34.0%
3 Hverken / eller 1321
 33.0%
4 Nærmest uenig 736
 18.4%
5 Helt uenig 167
 4.2%
97 Ved ikke 88
 2.2%
101 Uoplyst 10

Summary Statistics

Valid cases 4008
Missing cases 10
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.