Dataset: Valgundersøgelsen 2007

Variable q15cNY: Fjerde vigtigste problem

Values Categories N
1 Diffuse svar; alting 12
 0.7%
2 Andet specifikt 258
 14.4%
10 Ingen problemer 2
 0.1%
20 Regeringsdannelse, herunder sammensætning 7
 0.4%
30 Samarbejdsorienteret 1
 0.1%
40 Uspecificeret fremgang for landet 0
 0.0%
45 Fremtiden 1
 0.1%
46 Stabilitet 0
 0.0%
50 Planlægning og prioritering 1
 0.1%
60 Fremme forståelsen af politiske spørgsmål 3
 0.2%
61 Fremme forståelsen af EU-politiske spørgsmål 0
 0.0%
70 Indenrigspolitik 2
 0.1%
80 Moral og etik 4
 0.2%
81 Tillid / troværdighed 0
 0.0%
90 Andre nonpolitiske svar 2
 0.1%
100 Politikernes troværdighed 7
 0.4%
101 Overholdelse af valgløfter 3
 0.2%
110 Politikernes samarbejde 4
 0.2%
120 Politikernes egne interesser 0
 0.0%
130 Spærregrænsen hæves 0
 0.0%
140 Politikernes varetagelse af befolkningens interesser 4
 0.2%
150 Demokrati/ rettigheder, herunder menneskerettigheder 4
 0.2%
160 Administrationen (hovedstadens dominans etc.) 2
 0.1%
161 Kommuner 10
 0.6%
170 Bureaukrati 5
 0.3%
171 Lovforenkling 2
 0.1%
180 Nedskæringer på råd, nævn og udvalg 0
 0.0%
190 Andet specifikt om politikere, adm og demokrati 6
 0.3%
191 Kommunalreformen 0
 0.0%
200 Økonomien 21
 1.2%
201 Indkomstpolitik 0
 0.0%
210 Beskæftigelsen, arb.løsheden herunder arbmarkedspolitik 30
 1.7%
211 Ungdomsarbejdsløsheden 0
 0.0%
212 Holder arbejdspladser i landet 1
 0.1%
220 Privatisering 9
 0.5%
230 Betalingsbalance/ udlandsgæld 0
 0.0%
231 Konkurrenceevne overfor udlandet 1
 0.1%
240 Renteforhold 0
 0.0%
250 Inflation, pristal 2
 0.1%
260 Produktion og investering 2
 0.1%
270 Ejendoms- og konkurrenceforhold 0
 0.0%
280 Efterløn (for bevarelse af) 1
 0.1%
281 Slette efterløn 2
 0.1%
282 "Pensionsbomben", "Det grå guld" 3
 0.2%
283 Udhuling af privat pension 0
 0.0%
290 Andet specifikt om økonomien 0
 0.0%
300 Erhvervspolitik 2
 0.1%
310 Landbrugets problemer / fiskeri 0
 0.0%
311 Økologi 2
 0.1%
320 Erhvervslivets vilkår, herunder erhvervspolitik 2
 0.1%
330 Handelens problemer 0
 0.0%
340 Små næringsdrivende, herunder selvstændige 1
 0.1%
350 Nedsættelse af arbejdstiden 0
 0.0%
360 Lønniveau, herunder overenskomstforhandlinger 12
 0.7%
370 Ligeløn/ kvinders løn, herunder ligestilling 6
 0.3%
380 Sort arbejde 1
 0.1%
390 Andet om erhvlivet,arbvilkår, fagf & kreditf trov 3
 0.2%
391 Arbejdskraft fra Østeuropa 1
 0.1%
392 Manglende arbejdskraft 11
 0.6%
400 Skatter generelt 37
 2.1%
410 Moms og afgifter generelt 15
 0.8%
420 Den offentlige sektor 36
 2.0%
421 Offentlige udgifters stigning 1
 0.1%
422 Offentlige udgifters fordeling 4
 0.2%
423 Offentlige besparelser 1
 0.1%
424 Andet specifikt om det offentlige 1
 0.1%
430 Skattereform/ skattetrykket 13
 0.7%
431 Indtægtsskatternes højde, herunder "lønsomt at arbejde" 6
 0.3%
432 Skattelettelser 6
 0.3%
433 Skattestop 6
 0.3%
434 Samordningsfradrag / sambeskatning 0
 0.0%
435 Parcelhusejernes skat, herunder ejendomsværdiskat 2
 0.1%
440 Forbedring, regulering 0
 0.0%
450 Finanspolitik 0
 0.0%
451 Finansloven 0
 0.0%
490 Andet specifikt om skattepolitik og afgifter 2
 0.1%
500 For mange flygtninge/indv (negative tilkendegivelse) 1
 0.1%
501 Ikke flere flygtninge/indvandrere 2
 0.1%
502 Hjemsendelse af flygtninge/indvandrere 3
 0.2%
503 Familiesammenføringer 0
 0.0%
510 For slap flygt/indvpol., for megen støtte til flygt/indv 1
 0.1%
511 Bekvemmelighedsflygtninge 0
 0.0%
512 Kriminalitet blandt flygtninge/indvandrere 5
 0.3%
513 Tvangsægteskaber 0
 0.0%
514 Andengenerationsindvandrere 3
 0.2%
520 Anden specifik negative tilkendegivelser, muslimer i Dk 7
 0.4%
530 Integration af flygtninge/indvandrere (neutral) 38
 2.1%
540 Flygtninge/indvandrere una herunder indv.debatten 30
 1.7%
550 Flygtninge-/indvandrer-/udlændinge-/integrationspolitik 37
 2.1%
560 Sikre en bedre integration (positive tilkendegivelser) 10
 0.6%
561 Bekæmpelse af racisme 3
 0.2%
562 For restriktiv pol. og lovgiv. på flygt/indv.området 4
 0.2%
563 Flygtninge og udlændinges problem med at komme i arbejde 1
 0.1%
570 Andre specifikke positive tilkendegivelser 1
 0.1%
580 Andet specifikt om flygtninge/indvandrere og integration 0
 0.0%
600 Sociale problemer, herunder socialpol. og social velfærd 13
 0.7%
610 De svageste i samfundet 18
 1.0%
611 De handicappedes forhold 5
 0.3%
612 Hjemløse 2
 0.1%
613 Narkomani/ alkoholisme 3
 0.2%
614 Omsorg for psykisk syge 5
 0.3%
615 Syge 5
 0.3%
616 Polarisering/marginalisering 0
 0.0%
620 Ældres vilkår/ forhold 45
 2.5%
621 Folke- og invalidepension 11
 0.6%
622 Plejehjem/ hjemmehjælp 45
 2.5%
623 Ældrepolitik generelt 14
 0.8%
630 Børnefamilier/ daginstitutioner 20
 1.1%
631 Børns vilkår 14
 0.8%
632 Barselspolitik 0
 0.0%
633 Børnepolitik u.n.a. 5
 0.3%
640 Uddannelse/ uddannelsesforhold generelt 76
 4.2%
641 Folkeskolen/ skolepolitik 46
 2.6%
642 Lærlingeuddannelser 2
 0.1%
643 Højere uddannelser 5
 0.3%
644 Forskning 13
 0.7%
645 Omskoling, videreuddannelse 0
 0.0%
646 Økonomisk støtte til studerende, herunder stud. forhold 8
 0.4%
650 Sundheds-, sygehussektoren 79
 4.4%
651 Ventelister 10
 0.6%
652 Privathospitaler 1
 0.1%
653 Ingen nedskæring i sundhedssektoren 0
 0.0%
654 Sundhed generelt, herunder sundhedspolitik 31
 1.7%
660 Boligproblemer 8
 0.4%
661 Ungdomsboliger 0
 0.0%
670 Velfærd, herunder Velfærdsstat, og velfærdspol. una 21
 1.2%
671 Ulighed og omfordeling 21
 1.2%
672 Sociale goder bevares herunder vedr. orlovsordning 0
 0.0%
673 Sociale udgifter ned 0
 0.0%
674 Borgerløn 0
 0.0%
675 Brugerbetaling 0
 0.0%
676 Udlicitering 2
 0.1%
677 Overførselsindk./sociale ydelser/bistand o. lign. 7
 0.4%
678 Velfærdsreformer, herunder velfærdstaten i fremtiden 7
 0.4%
679 Bevarelse velfærden, sikre velfærden 2
 0.1%
680 Vold 10
 0.6%
681 Kriminalitet 19
 1.1%
682 Lov og orden 2
 0.1%
683 Retspolitik 21
 1.2%
684 Politiet 15
 0.8%
690 Andet specifikt socialpolitiske svar 4
 0.2%
691 De unges problemer 5
 0.3%
692 Regionale problemer, herunder Bornholm 7
 0.4%
693 Kulturpolitik 13
 0.7%
694 Kirkelige spørgsmål 0
 0.0%
700 Udenrigspolitik generelt 12
 0.7%
710 Tilpasning EU, indre marked, herunder ØMUen 2
 0.1%
711 EU-forbehold 6
 0.3%
712 EUs udvidelse 0
 0.0%
713 Skepsis over for EU 6
 0.3%
714 EU- forhold generelt, herunder forfatning 19
 1.1%
715 EU (positiv) 1
 0.1%
720 NATO, Mellemøsten 0
 0.0%
730 Nedskæring af forsvaret 0
 0.0%
731 Forsvaret bevares/ sikkerhedspolitik 3
 0.2%
732 Forsvarspolitik u.n.a. 6
 0.3%
740 Ulandshjælp (positiv), herunder global ulighed 20
 1.1%
741 Ulandshjælp bremses 6
 0.3%
750 Verdensfred 1
 0.1%
751 Krig 7
 0.4%
752 Terror 4
 0.2%
753 Krigen i Irak og Afghanistan, herunder Danmarks rolle 20
 1.1%
760 Globalisering 6
 0.3%
770 Bedre internationalt samarbejde 1
 0.1%
790 Andre specifikke udenrigspolitiske svar 5
 0.3%
800 Miljø/ miljøspørgsmål, herunder energispørgsmål 112
 6.3%
810 Forureningsproblemet 11
 0.6%
820 Fødevarer 6
 0.3%
830 Dyrevelfærd 5
 0.3%
840 Andre specifikke miljøspørgsmål 0
 0.0%
850 Infrastruktur 29
 1.6%
860 Trafik, fartgrænser, trafikforhold generelt 25
 1.4%
870 Offentlig transport 37
 2.1%
880 Broerne: Storstrøm, Storebælt, Øresund 1
 0.1%
890 Andre specifikke trafikpolitiske svar 5
 0.3%
900 Klare sig selv/ personlig frihed 0
 0.0%
901 Respekt for det enkelte menneske 3
 0.2%
902 Accept af hinanden 3
 0.2%
903 Plads til alle/solidaritet 4
 0.2%
904 Alle kan og skal bidrage til samfundet 1
 0.1%
905 Bevare danskheden 0
 0.0%
1000 Vælte nuværende regering 0
 0.0%
1010 Få en borgerlig regering 0
 0.0%
1020 Få en socialistisk regering 0
 0.0%
1100 Bevare nuværende regering 0
 0.0%
1200 Andre specifikke politiske tilkendegivelser 0
 0.0%
9700 Ved ikke 55
 3.1%
10001 Uoplyst 2226
Sysmiss 1

Summary Statistics

Valid cases 1791
Missing cases 2227
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.