Dataset: Valgundersøgelsen 2007

Variable q15aNY: Næstvigtigste problem

Values Categories N
1 Diffuse svar; alting 7
 0.2%
2 Andet specifikt 97
 3.0%
10 Ingen problemer 1
 0.0%
20 Regeringsdannelse, herunder sammensætning 4
 0.1%
30 Samarbejdsorienteret 1
 0.0%
40 Uspecificeret fremgang for landet 2
 0.1%
45 Fremtiden 5
 0.2%
46 Stabilitet 0
 0.0%
50 Planlægning og prioritering 7
 0.2%
60 Fremme forståelsen af politiske spørgsmål 4
 0.1%
61 Fremme forståelsen af EU-politiske spørgsmål 1
 0.0%
70 Indenrigspolitik 1
 0.0%
80 Moral og etik 3
 0.1%
81 Tillid / troværdighed 0
 0.0%
90 Andre nonpolitiske svar 1
 0.0%
100 Politikernes troværdighed 13
 0.4%
101 Overholdelse af valgløfter 3
 0.1%
110 Politikernes samarbejde 3
 0.1%
120 Politikernes egne interesser 3
 0.1%
130 Spærregrænsen hæves 1
 0.0%
140 Politikernes varetagelse af befolkningens interesser 1
 0.0%
150 Demokrati/ rettigheder, herunder menneskerettigheder 6
 0.2%
160 Administrationen (hovedstadens dominans etc.) 9
 0.3%
161 Kommuner 15
 0.5%
170 Bureaukrati 22
 0.7%
171 Lovforenkling 7
 0.2%
180 Nedskæringer på råd, nævn og udvalg 0
 0.0%
190 Andet specifikt om politikere, adm og demokrati 18
 0.6%
191 Kommunalreformen 5
 0.2%
200 Økonomien 67
 2.1%
201 Indkomstpolitik 0
 0.0%
210 Beskæftigelsen, arb.løsheden herunder arbmarkedspolitik 32
 1.0%
211 Ungdomsarbejdsløsheden 0
 0.0%
212 Holder arbejdspladser i landet 0
 0.0%
220 Privatisering 10
 0.3%
230 Betalingsbalance/ udlandsgæld 0
 0.0%
231 Konkurrenceevne overfor udlandet 1
 0.0%
240 Renteforhold 0
 0.0%
250 Inflation, pristal 5
 0.2%
260 Produktion og investering 0
 0.0%
270 Ejendoms- og konkurrenceforhold 1
 0.0%
280 Efterløn (for bevarelse af) 3
 0.1%
281 Slette efterløn 1
 0.0%
282 "Pensionsbomben", "Det grå guld" 0
 0.0%
283 Udhuling af privat pension 0
 0.0%
290 Andet specifikt om økonomien 2
 0.1%
300 Erhvervspolitik 6
 0.2%
310 Landbrugets problemer / fiskeri 1
 0.0%
311 Økologi 3
 0.1%
320 Erhvervslivets vilkår, herunder erhvervspolitik 1
 0.0%
330 Handelens problemer 0
 0.0%
340 Små næringsdrivende, herunder selvstændige 4
 0.1%
350 Nedsættelse af arbejdstiden 0
 0.0%
360 Lønniveau, herunder overenskomstforhandlinger 36
 1.1%
370 Ligeløn/ kvinders løn, herunder ligestilling 4
 0.1%
380 Sort arbejde 2
 0.1%
390 Andet om erhvlivet,arbvilkår, fagf & kreditf trov 6
 0.2%
391 Arbejdskraft fra Østeuropa 0
 0.0%
392 Manglende arbejdskraft 39
 1.2%
400 Skatter generelt 83
 2.6%
410 Moms og afgifter generelt 15
 0.5%
420 Den offentlige sektor 100
 3.1%
421 Offentlige udgifters stigning 1
 0.0%
422 Offentlige udgifters fordeling 12
 0.4%
423 Offentlige besparelser 8
 0.3%
424 Andet specifikt om det offentlige 0
 0.0%
430 Skattereform/ skattetrykket 39
 1.2%
431 Indtægtsskatternes højde, herunder "lønsomt at arbejde" 17
 0.5%
432 Skattelettelser 12
 0.4%
433 Skattestop 11
 0.3%
434 Samordningsfradrag / sambeskatning 0
 0.0%
435 Parcelhusejernes skat, herunder ejendomsværdiskat 1
 0.0%
440 Forbedring, regulering 0
 0.0%
450 Finanspolitik 1
 0.0%
451 Finansloven 0
 0.0%
490 Andet specifikt om skattepolitik og afgifter 7
 0.2%
500 For mange flygtninge/indv (negative tilkendegivelse) 2
 0.1%
501 Ikke flere flygtninge/indvandrere 6
 0.2%
502 Hjemsendelse af flygtninge/indvandrere 11
 0.3%
503 Familiesammenføringer 0
 0.0%
510 For slap flygt/indvpol., for megen støtte til flygt/indv 7
 0.2%
511 Bekvemmelighedsflygtninge 0
 0.0%
512 Kriminalitet blandt flygtninge/indvandrere 7
 0.2%
513 Tvangsægteskaber 0
 0.0%
514 Andengenerationsindvandrere 3
 0.1%
520 Anden specifik negative tilkendegivelser, muslimer i Dk 25
 0.8%
530 Integration af flygtninge/indvandrere (neutral) 110
 3.5%
540 Flygtninge/indvandrere una herunder indv.debatten 107
 3.4%
550 Flygtninge-/indvandrer-/udlændinge-/integrationspolitik 115
 3.6%
560 Sikre en bedre integration (positive tilkendegivelser) 22
 0.7%
561 Bekæmpelse af racisme 14
 0.4%
562 For restriktiv pol. og lovgiv. på flygt/indv.området 32
 1.0%
563 Flygtninge og udlændinges problem med at komme i arbejde 7
 0.2%
570 Andre specifikke positive tilkendegivelser 3
 0.1%
580 Andet specifikt om flygtninge/indvandrere og integration 2
 0.1%
600 Sociale problemer, herunder socialpol. og social velfærd 35
 1.1%
602 1
 0.0%
610 De svageste i samfundet 32
 1.0%
611 De handicappedes forhold 5
 0.2%
612 Hjemløse 6
 0.2%
613 Narkomani/ alkoholisme 1
 0.0%
614 Omsorg for psykisk syge 9
 0.3%
615 Syge 6
 0.2%
616 Polarisering/marginalisering 1
 0.0%
620 Ældres vilkår/ forhold 76
 2.4%
621 Folke- og invalidepension 20
 0.6%
622 Plejehjem/ hjemmehjælp 108
 3.4%
623 Ældrepolitik generelt 43
 1.4%
630 Børnefamilier/ daginstitutioner 37
 1.2%
631 Børns vilkår 45
 1.4%
632 Barselspolitik 2
 0.1%
633 Børnepolitik u.n.a. 16
 0.5%
640 Uddannelse/ uddannelsesforhold generelt 115
 3.6%
641 Folkeskolen/ skolepolitik 82
 2.6%
642 Lærlingeuddannelser 1
 0.0%
643 Højere uddannelser 3
 0.1%
644 Forskning 9
 0.3%
645 Omskoling, videreuddannelse 3
 0.1%
646 Økonomisk støtte til studerende, herunder stud. forhold 6
 0.2%
650 Sundheds-, sygehussektoren 195
 6.1%
651 Ventelister 35
 1.1%
652 Privathospitaler 1
 0.0%
653 Ingen nedskæring i sundhedssektoren 0
 0.0%
654 Sundhed generelt, herunder sundhedspolitik 54
 1.7%
660 Boligproblemer 6
 0.2%
661 Ungdomsboliger 0
 0.0%
670 Velfærd, herunder Velfærdsstat, og velfærdspol. una 93
 2.9%
671 Ulighed og omfordeling 53
 1.7%
672 Sociale goder bevares herunder vedr. orlovsordning 0
 0.0%
673 Sociale udgifter ned 1
 0.0%
674 Borgerløn 0
 0.0%
675 Brugerbetaling 0
 0.0%
676 Udlicitering 0
 0.0%
677 Overførselsindk./sociale ydelser/bistand o. lign. 13
 0.4%
678 Velfærdsreformer, herunder velfærdstaten i fremtiden 6
 0.2%
679 Bevarelse velfærden, sikre velfærden 1
 0.0%
680 Vold 20
 0.6%
681 Kriminalitet 40
 1.3%
682 Lov og orden 6
 0.2%
683 Retspolitik 18
 0.6%
684 Politiet 26
 0.8%
690 Andet specifikt socialpolitiske svar 0
 0.0%
691 De unges problemer 22
 0.7%
692 Regionale problemer, herunder Bornholm 3
 0.1%
693 Kulturpolitik 10
 0.3%
694 Kirkelige spørgsmål 0
 0.0%
700 Udenrigspolitik generelt 22
 0.7%
710 Tilpasning EU, indre marked, herunder ØMUen 1
 0.0%
711 EU-forbehold 17
 0.5%
712 EUs udvidelse 0
 0.0%
713 Skepsis over for EU 5
 0.2%
714 EU- forhold generelt, herunder forfatning 25
 0.8%
715 EU (positiv) 0
 0.0%
720 NATO, Mellemøsten 1
 0.0%
730 Nedskæring af forsvaret 0
 0.0%
731 Forsvaret bevares/ sikkerhedspolitik 4
 0.1%
732 Forsvarspolitik u.n.a. 9
 0.3%
740 Ulandshjælp (positiv), herunder global ulighed 21
 0.7%
741 Ulandshjælp bremses 1
 0.0%
750 Verdensfred 1
 0.0%
751 Krig 12
 0.4%
752 Terror 3
 0.1%
753 Krigen i Irak og Afghanistan, herunder Danmarks rolle 24
 0.8%
760 Globalisering 2
 0.1%
770 Bedre internationalt samarbejde 1
 0.0%
790 Andre specifikke udenrigspolitiske svar 10
 0.3%
800 Miljø/ miljøspørgsmål, herunder energispørgsmål 279
 8.8%
810 Forureningsproblemet 12
 0.4%
820 Fødevarer 4
 0.1%
830 Dyrevelfærd 15
 0.5%
840 Andre specifikke miljøspørgsmål 0
 0.0%
850 Infrastruktur 38
 1.2%
860 Trafik, fartgrænser, trafikforhold generelt 41
 1.3%
870 Offentlig transport 46
 1.4%
880 Broerne: Storstrøm, Storebælt, Øresund 1
 0.0%
890 Andre specifikke trafikpolitiske svar 0
 0.0%
900 Klare sig selv/ personlig frihed 1
 0.0%
901 Respekt for det enkelte menneske 6
 0.2%
902 Accept af hinanden 1
 0.0%
903 Plads til alle/solidaritet 7
 0.2%
904 Alle kan og skal bidrage til samfundet 2
 0.1%
905 Bevare danskheden 2
 0.1%
1000 Vælte nuværende regering 0
 0.0%
1010 Få en borgerlig regering 0
 0.0%
1020 Få en socialistisk regering 0
 0.0%
1100 Bevare nuværende regering 0
 0.0%
1200 Andre specifikke politiske tilkendegivelser 0
 0.0%
9700 Ved ikke 61
 1.9%
10001 Uoplyst 833
Sysmiss 1

Summary Statistics

Valid cases 3184
Missing cases 834
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.