Dataset: Valgundersøgelsen 2007

Variable q15bNY: Tredje vigtigste problem

Values Categories N
1 Diffuse svar; alting 7
 0.3%
2 Andet specifikt 185
 7.2%
10 Ingen problemer 2
 0.1%
20 Regeringsdannelse, herunder sammensætning 6
 0.2%
30 Samarbejdsorienteret 2
 0.1%
40 Uspecificeret fremgang for landet 3
 0.1%
45 Fremtiden 4
 0.2%
46 Stabilitet 0
 0.0%
50 Planlægning og prioritering 4
 0.2%
60 Fremme forståelsen af politiske spørgsmål 3
 0.1%
61 Fremme forståelsen af EU-politiske spørgsmål 1
 0.0%
70 Indenrigspolitik 4
 0.2%
80 Moral og etik 3
 0.1%
81 Tillid / troværdighed 0
 0.0%
90 Andre nonpolitiske svar 5
 0.2%
100 Politikernes troværdighed 7
 0.3%
101 Overholdelse af valgløfter 4
 0.2%
110 Politikernes samarbejde 5
 0.2%
120 Politikernes egne interesser 0
 0.0%
130 Spærregrænsen hæves 1
 0.0%
140 Politikernes varetagelse af befolkningens interesser 2
 0.1%
150 Demokrati/ rettigheder, herunder menneskerettigheder 4
 0.2%
160 Administrationen (hovedstadens dominans etc.) 3
 0.1%
161 Kommuner 13
 0.5%
170 Bureaukrati 20
 0.8%
171 Lovforenkling 2
 0.1%
180 Nedskæringer på råd, nævn og udvalg 0
 0.0%
190 Andet specifikt om politikere, adm og demokrati 6
 0.2%
191 Kommunalreformen 5
 0.2%
200 Økonomien 34
 1.3%
201 Indkomstpolitik 0
 0.0%
210 Beskæftigelsen, arb.løsheden herunder arbmarkedspolitik 33
 1.3%
211 Ungdomsarbejdsløsheden 0
 0.0%
212 Holder arbejdspladser i landet 0
 0.0%
220 Privatisering 2
 0.1%
230 Betalingsbalance/ udlandsgæld 2
 0.1%
231 Konkurrenceevne overfor udlandet 3
 0.1%
240 Renteforhold 2
 0.1%
250 Inflation, pristal 4
 0.2%
260 Produktion og investering 1
 0.0%
270 Ejendoms- og konkurrenceforhold 1
 0.0%
280 Efterløn (for bevarelse af) 1
 0.0%
281 Slette efterløn 2
 0.1%
282 "Pensionsbomben", "Det grå guld" 3
 0.1%
283 Udhuling af privat pension 0
 0.0%
290 Andet specifikt om økonomien 3
 0.1%
300 Erhvervspolitik 7
 0.3%
310 Landbrugets problemer / fiskeri 1
 0.0%
311 Økologi 6
 0.2%
320 Erhvervslivets vilkår, herunder erhvervspolitik 5
 0.2%
330 Handelens problemer 0
 0.0%
340 Små næringsdrivende, herunder selvstændige 1
 0.0%
350 Nedsættelse af arbejdstiden 0
 0.0%
360 Lønniveau, herunder overenskomstforhandlinger 27
 1.0%
370 Ligeløn/ kvinders løn, herunder ligestilling 6
 0.2%
380 Sort arbejde 1
 0.0%
390 Andet om erhvlivet,arbvilkår, fagf & kreditf trov 12
 0.5%
391 Arbejdskraft fra Østeuropa 2
 0.1%
392 Manglende arbejdskraft 26
 1.0%
393 1
 0.0%
400 Skatter generelt 69
 2.7%
410 Moms og afgifter generelt 26
 1.0%
420 Den offentlige sektor 55
 2.1%
421 Offentlige udgifters stigning 0
 0.0%
422 Offentlige udgifters fordeling 3
 0.1%
423 Offentlige besparelser 6
 0.2%
424 Andet specifikt om det offentlige 0
 0.0%
430 Skattereform/ skattetrykket 21
 0.8%
431 Indtægtsskatternes højde, herunder "lønsomt at arbejde" 6
 0.2%
432 Skattelettelser 7
 0.3%
433 Skattestop 8
 0.3%
434 Samordningsfradrag / sambeskatning 0
 0.0%
435 Parcelhusejernes skat, herunder ejendomsværdiskat 2
 0.1%
440 Forbedring, regulering 0
 0.0%
450 Finanspolitik 1
 0.0%
451 Finansloven 0
 0.0%
490 Andet specifikt om skattepolitik og afgifter 4
 0.2%
500 For mange flygtninge/indv (negative tilkendegivelse) 1
 0.0%
501 Ikke flere flygtninge/indvandrere 1
 0.0%
502 Hjemsendelse af flygtninge/indvandrere 8
 0.3%
503 Familiesammenføringer 0
 0.0%
510 For slap flygt/indvpol., for megen støtte til flygt/indv 4
 0.2%
511 Bekvemmelighedsflygtninge 0
 0.0%
512 Kriminalitet blandt flygtninge/indvandrere 1
 0.0%
513 Tvangsægteskaber 0
 0.0%
514 Andengenerationsindvandrere 6
 0.2%
520 Anden specifik negative tilkendegivelser, muslimer i Dk 18
 0.7%
530 Integration af flygtninge/indvandrere (neutral) 69
 2.7%
540 Flygtninge/indvandrere una herunder indv.debatten 50
 1.9%
550 Flygtninge-/indvandrer-/udlændinge-/integrationspolitik 75
 2.9%
560 Sikre en bedre integration (positive tilkendegivelser) 23
 0.9%
561 Bekæmpelse af racisme 5
 0.2%
562 For restriktiv pol. og lovgiv. på flygt/indv.området 16
 0.6%
563 Flygtninge og udlændinges problem med at komme i arbejde 3
 0.1%
570 Andre specifikke positive tilkendegivelser 1
 0.0%
580 Andet specifikt om flygtninge/indvandrere og integration 0
 0.0%
600 Sociale problemer, herunder socialpol. og social velfærd 29
 1.1%
610 De svageste i samfundet 20
 0.8%
611 De handicappedes forhold 6
 0.2%
612 Hjemløse 1
 0.0%
613 Narkomani/ alkoholisme 2
 0.1%
614 Omsorg for psykisk syge 7
 0.3%
615 Syge 6
 0.2%
616 Polarisering/marginalisering 5
 0.2%
620 Ældres vilkår/ forhold 60
 2.3%
621 Folke- og invalidepension 15
 0.6%
622 Plejehjem/ hjemmehjælp 78
 3.0%
623 Ældrepolitik generelt 29
 1.1%
630 Børnefamilier/ daginstitutioner 40
 1.6%
631 Børns vilkår 38
 1.5%
632 Barselspolitik 0
 0.0%
633 Børnepolitik u.n.a. 11
 0.4%
640 Uddannelse/ uddannelsesforhold generelt 102
 4.0%
641 Folkeskolen/ skolepolitik 83
 3.2%
642 Lærlingeuddannelser 1
 0.0%
643 Højere uddannelser 4
 0.2%
644 Forskning 4
 0.2%
645 Omskoling, videreuddannelse 2
 0.1%
646 Økonomisk støtte til studerende, herunder stud. forhold 5
 0.2%
650 Sundheds-, sygehussektoren 116
 4.5%
651 Ventelister 24
 0.9%
652 Privathospitaler 0
 0.0%
653 Ingen nedskæring i sundhedssektoren 0
 0.0%
654 Sundhed generelt, herunder sundhedspolitik 38
 1.5%
660 Boligproblemer 16
 0.6%
661 Ungdomsboliger 0
 0.0%
670 Velfærd, herunder Velfærdsstat, og velfærdspol. una 69
 2.7%
671 Ulighed og omfordeling 43
 1.7%
672 Sociale goder bevares herunder vedr. orlovsordning 0
 0.0%
673 Sociale udgifter ned 0
 0.0%
674 Borgerløn 0
 0.0%
675 Brugerbetaling 0
 0.0%
676 Udlicitering 0
 0.0%
677 Overførselsindk./sociale ydelser/bistand o. lign. 13
 0.5%
678 Velfærdsreformer, herunder velfærdstaten i fremtiden 2
 0.1%
679 Bevarelse velfærden, sikre velfærden 2
 0.1%
680 Vold 16
 0.6%
681 Kriminalitet 36
 1.4%
682 Lov og orden 5
 0.2%
683 Retspolitik 26
 1.0%
684 Politiet 25
 1.0%
690 Andet specifikt socialpolitiske svar 2
 0.1%
691 De unges problemer 13
 0.5%
692 Regionale problemer, herunder Bornholm 6
 0.2%
693 Kulturpolitik 13
 0.5%
694 Kirkelige spørgsmål 2
 0.1%
700 Udenrigspolitik generelt 24
 0.9%
710 Tilpasning EU, indre marked, herunder ØMUen 2
 0.1%
711 EU-forbehold 10
 0.4%
712 EUs udvidelse 0
 0.0%
713 Skepsis over for EU 5
 0.2%
714 EU- forhold generelt, herunder forfatning 28
 1.1%
715 EU (positiv) 0
 0.0%
720 NATO, Mellemøsten 1
 0.0%
730 Nedskæring af forsvaret 1
 0.0%
731 Forsvaret bevares/ sikkerhedspolitik 2
 0.1%
732 Forsvarspolitik u.n.a. 4
 0.2%
740 Ulandshjælp (positiv), herunder global ulighed 21
 0.8%
741 Ulandshjælp bremses 2
 0.1%
750 Verdensfred 1
 0.0%
751 Krig 18
 0.7%
752 Terror 2
 0.1%
753 Krigen i Irak og Afghanistan, herunder Danmarks rolle 28
 1.1%
760 Globalisering 7
 0.3%
770 Bedre internationalt samarbejde 1
 0.0%
790 Andre specifikke udenrigspolitiske svar 13
 0.5%
800 Miljø/ miljøspørgsmål, herunder energispørgsmål 194
 7.5%
810 Forureningsproblemet 11
 0.4%
820 Fødevarer 8
 0.3%
830 Dyrevelfærd 8
 0.3%
840 Andre specifikke miljøspørgsmål 6
 0.2%
850 Infrastruktur 42
 1.6%
860 Trafik, fartgrænser, trafikforhold generelt 30
 1.2%
861 1
 0.0%
870 Offentlig transport 38
 1.5%
880 Broerne: Storstrøm, Storebælt, Øresund 1
 0.0%
890 Andre specifikke trafikpolitiske svar 1
 0.0%
900 Klare sig selv/ personlig frihed 1
 0.0%
901 Respekt for det enkelte menneske 3
 0.1%
902 Accept af hinanden 0
 0.0%
903 Plads til alle/solidaritet 13
 0.5%
904 Alle kan og skal bidrage til samfundet 2
 0.1%
905 Bevare danskheden 1
 0.0%
1000 Vælte nuværende regering 0
 0.0%
1010 Få en borgerlig regering 0
 0.0%
1020 Få en socialistisk regering 0
 0.0%
1100 Bevare nuværende regering 0
 0.0%
1200 Andre specifikke politiske tilkendegivelser 0
 0.0%
9700 Ved ikke 56
 2.2%
10001 Uoplyst 1439
Sysmiss 2

Summary Statistics

Valid cases 2577
Missing cases 1441
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.