Dataset: Valgundersøgelsen 2007

Variable q5aNY: Vigtigste grund til at stemme

Values Categories N
1 Diffuse svar 17
 0.4%
2 Andre specifikke svar 8
 0.2%
3 Ej stemmeret 0
 0.0%
4 Stemte ikke 0
 0.0%
6 Har ingen betydning 0
 0.0%
10 Tautologiske svar af typen: det bedste parti 47
 1.2%
20 God politik 39
 1.0%
30 Partiets ærlighed, siger hvad de mener, troværdighed 48
 1.2%
35 Utilfredshed med tidligere parti 41
 1.1%
40 Orden på det hele 2
 0.1%
50 Det bedste for landet 21
 0.5%
60 Tillid / mistillid generelt 35
 0.9%
70 Demokratisk ret/pligt, herunder demokrati og frihedsrettig 45
 1.2%
80 Valgkampagne / optræden 39
 1.0%
85 Kandidatens personlighed/ udstråling 1
 0.0%
90 Udelukkelsesprincip 21
 0.5%
95 Ingen andre alternativer/ i mangel på bedre 19
 0.5%
100 Overbevisning, idealisme 97
 2.5%
110 Partiets ideer eller holdning/værdier 369
 9.6%
120 Partiets program 94
 2.4%
130 Besindigt eller moderat 0
 0.0%
135 Kritisk, vagthund, alternativ til det etablerede o. lign. 14
 0.4%
140 Partiets ideologi 29
 0.8%
141 Socialistisk indstilling 40
 1.0%
142 Borgerlig eller liberal indstilling 65
 1.7%
143 Kristelig indstilling 8
 0.2%
144 Nationalisme/  Bevare danskheden 3
 0.1%
145 Imod socialisme/ kommunisme 1
 0.0%
190 Andre ideologiske svar 11
 0.3%
200 Partiets politik 196
 5.1%
205 Parti Performance 7
 0.2%
210 Økonomisk politik 44
 1.1%
211 Udgiftspolitik 0
 0.0%
212 Finansloven 5
 0.1%
213 Betalingsbalance / gæld 0
 0.0%
215 For bevarelse af efterlønnen 0
 0.0%
216 Afskaffelse af efterløn 0
 0.0%
220 Skattepolitik 37
 1.0%
221 Skattestop 3
 0.1%
230 Beskæftigelsespolitik 2
 0.1%
231 Ligestilling mellem mand / kvinde 0
 0.0%
232 Arbejdsmarkedspolitik 2
 0.1%
233 Lønpolitik 0
 0.0%
235 Erhvervspolitik 3
 0.1%
240 Socialpolitik 61
 1.6%
241 Sundhedspolitik 10
 0.3%
242 Ældrepolitik 15
 0.4%
243 Boligpolitik 0
 0.0%
244 Bevarelse af velfærdsstaten / velfærdsreform 55
 1.4%
245 Kulturpolitik 1
 0.0%
246 Lov og orden / kriminalitet 7
 0.2%
250 Familiepolitik / børnepolitik 6
 0.2%
251 Ungdomspolitik 0
 0.0%
253 uddannelsespolitik 14
 0.4%
254 Skolepolitik 3
 0.1%
260 Udenrigspolitik 4
 0.1%
261 EF- politik generelt, EU 5
 0.1%
262 Skepsis over for EF / EU 5
 0.1%
263 Forsvarspolitik 1
 0.0%
265 Verdensfred 0
 0.0%
266 Irak-krigen 3
 0.1%
270 Miljøpolitik, herunder energipolitik 29
 0.8%
271 Dyrevelfærd 3
 0.1%
280 Flygtninge/indvandrepolitik, herunder - debat 179
 4.6%
281 integrationspolitik 11
 0.3%
290 Lokal politik 12
 0.3%
299 Anden specifik politik 8
 0.2%
300 Regerer (bibeholde regering)/ har regeret 24
 0.6%
310 Ny regering/ vælte regering 78
 2.0%
320 Almindelig tillid til regeringen 1
 0.0%
330 Dynamik/ handlekraft 0
 0.0%
340 Sympati/tilfredshed med regeringen 89
 2.3%
350 Antipati/utilfredshed med regeringen 22
 0.6%
360 Sympati for Anders Fogh Rasmussen 18
 0.5%
364 Nedrustning / afspænding 0
 0.0%
370 Antipati mod Anders Fogh Rasmussen 15
 0.4%
390 Andet vedrørende administrationen 0
 0.0%
400 Gavner os / mig 20
 0.5%
410 Bedst for arbejderen, arbejderpartiet 14
 0.4%
420 Pensionisterne 18
 0.5%
430 Støtter erhvervslivet 5
 0.1%
440 Landmændene 3
 0.1%
450 Bedst for lønmodtagerne 8
 0.2%
460 De fattige / småfolk / de svage 13
 0.3%
490 Andre grupper nævnt 9
 0.2%
500 Har altid stemt sådan /vane 126
 3.3%
501 Ofte stemt på sådan/ næsten altid 8
 0.2%
510 Vokset op med det 22
 0.6%
520 Overtalt af ægtefælle 2
 0.1%
521 Påvirket af andre 10
 0.3%
530 Tilhænger af partiet 48
 1.2%
540 Medlem af partiet / politisk aktiv 71
 1.8%
550 Partiets stabilitet 21
 0.5%
600 Partiets ledere nævnt (bortset fra Anders Fogh Rasmussen) 48
 1.2%
610 Anden fremtrædende politikker nævnt 10
 0.3%
630 Tillid til kandidaten / Lokal kandidat 254
 6.6%
640 Enig med kandidaten 78
 2.0%
641 Kandidat performance /dygtig politiker 46
 1.2%
650 Køn 29
 0.8%
700 Strategisk ønske om balance (fx "modvægt til?") 65
 1.7%
701 Strategi u.n.a / taktisk 9
 0.2%
710 Imod en borgerlig regering 3
 0.1%
711 Imod socialistisk/venstreorienteret regering 1
 0.0%
720 For socialdemokratiet 28
 0.7%
721 Imod socialdemokratiet 12
 0.3%
722 For venstre 16
 0.4%
723 Imod Venstre 5
 0.1%
730 For at styrke venstrefløj 10
 0.3%
740 For at provokere / i protest 0
 0.0%
745 Signalværdi 0
 0.0%
750 Samarbejde over midten 27
 0.7%
755 Partiets samarbejdspolitik 6
 0.2%
760 Stort parti / gennemslagskraft 5
 0.1%
770 Ønske om fornyelse / fortsættelse af den førte politik 65
 1.7%
780 For at få noget ændret 9
 0.2%
785 Stemme er til gavn/ de havde brug for stemmer 45
 1.2%
800 Internet test 4
 0.1%
810 Generel tilfredshed 1
 0.0%
820 Specifikke partimæssige grunde 1
 0.0%
970 Ved ikke/ingen bestemmt grund 325
 8.4%
980 Vil ikke svare 4
 0.1%
990 Uoplyst 266
 6.9%
1001 Uoplyst 155
Sysmiss 1

Summary Statistics

Valid cases 3862
Missing cases 156
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.