Dataset: Valgundersøgelsen 2007

Variable q15NY: Vigtigste problem

Values Categories N
1 Diffuse svar; alting 9
 0.2%
2 Andet specifikt 67
 1.8%
10 Ingen problemer 0
 0.0%
20 Regeringsdannelse, herunder sammensætning 2
 0.1%
30 Samarbejdsorienteret 2
 0.1%
40 Uspecificeret fremgang for landet 9
 0.2%
45 Fremtiden 9
 0.2%
46 Stabilitet 0
 0.0%
50 Planlægning og prioritering 11
 0.3%
60 Fremme forståelsen af politiske spørgsmål 3
 0.1%
61 Fremme forståelsen af EU-politiske spørgsmål 1
 0.0%
70 Indenrigspolitik 7
 0.2%
80 Moral og etik 2
 0.1%
81 Tillid / troværdighed 0
 0.0%
90 Andre nonpolitiske svar 6
 0.2%
100 Politikernes troværdighed 20
 0.5%
101 Overholdelse af valgløfter 21
 0.6%
110 Politikernes samarbejde 6
 0.2%
120 Politikernes egne interesser 0
 0.0%
130 Spærregrænsen hæves 0
 0.0%
140 Politikernes varetagelse af befolkningens interesser 6
 0.2%
150 Demokrati/ rettigheder, herunder menneskerettigheder 1
 0.0%
160 Administrationen (hovedstadens dominans etc.) 2
 0.1%
161 Kommuner 8
 0.2%
170 Bureaukrati 10
 0.3%
171 Lovforenkling 2
 0.1%
180 Nedskæringer på råd, nævn og udvalg 0
 0.0%
190 Andet specifikt om politikere, adm og demokrati 4
 0.1%
191 Kommunalreformen 5
 0.1%
200 Økonomien 149
 3.9%
201 Indkomstpolitik 0
 0.0%
210 Beskæftigelsen, arb.løsheden herunder arbmarkedspolitik 29
 0.8%
211 Ungdomsarbejdsløsheden 0
 0.0%
212 Holder arbejdspladser i landet 0
 0.0%
220 Privatisering 5
 0.1%
230 Betalingsbalance/ udlandsgæld 1
 0.0%
231 Konkurrenceevne overfor udlandet 4
 0.1%
240 Renteforhold 0
 0.0%
250 Inflation, pristal 8
 0.2%
260 Produktion og investering 0
 0.0%
270 Ejendoms- og konkurrenceforhold 0
 0.0%
280 Efterløn (for bevarelse af) 1
 0.0%
281 Slette efterløn 1
 0.0%
282 "Pensionsbomben", "Det grå guld" 0
 0.0%
283 Udhuling af privat pension 0
 0.0%
290 Andet specifikt om økonomien 0
 0.0%
300 Erhvervspolitik 4
 0.1%
310 Landbrugets problemer / fiskeri 0
 0.0%
311 Økologi 0
 0.0%
320 Erhvervslivets vilkår, herunder erhvervspolitik 1
 0.0%
330 Handelens problemer 0
 0.0%
340 Små næringsdrivende, herunder selvstændige 0
 0.0%
350 Nedsættelse af arbejdstiden 0
 0.0%
360 Lønniveau, herunder overenskomstforhandlinger 36
 0.9%
370 Ligeløn/ kvinders løn, herunder ligestilling 4
 0.1%
380 Sort arbejde 1
 0.0%
390 Andet om erhvlivet,arbvilkår, fagf & kreditf trov 8
 0.2%
391 Arbejdskraft fra Østeuropa 0
 0.0%
392 Manglende arbejdskraft 40
 1.1%
400 Skatter generelt 89
 2.3%
410 Moms og afgifter generelt 8
 0.2%
420 Den offentlige sektor 88
 2.3%
421 Offentlige udgifters stigning 5
 0.1%
422 Offentlige udgifters fordeling 8
 0.2%
423 Offentlige besparelser 9
 0.2%
424 Andet specifikt om det offentlige 1
 0.0%
430 Skattereform/ skattetrykket 30
 0.8%
431 Indtægtsskatternes højde, herunder "lønsomt at arbejde" 11
 0.3%
432 Skattelettelser 18
 0.5%
433 Skattestop 5
 0.1%
434 Samordningsfradrag / sambeskatning 0
 0.0%
435 Parcelhusejernes skat, herunder ejendomsværdiskat 2
 0.1%
440 Forbedring, regulering 0
 0.0%
450 Finanspolitik 1
 0.0%
451 Finansloven 0
 0.0%
490 Andet specifikt om skattepolitik og afgifter 4
 0.1%
500 For mange flygtninge/indv (negative tilkendegivelse) 6
 0.2%
501 Ikke flere flygtninge/indvandrere 2
 0.1%
502 Hjemsendelse af flygtninge/indvandrere 5
 0.1%
503 Familiesammenføringer 0
 0.0%
510 For slap flygt/indvpol., for megen støtte til flygt/indv 1
 0.0%
511 Bekvemmelighedsflygtninge 0
 0.0%
512 Kriminalitet blandt flygtninge/indvandrere 14
 0.4%
513 Tvangsægteskaber 0
 0.0%
514 Andengenerationsindvandrere 11
 0.3%
520 Anden specifik negative tilkendegivelser, muslimer i Dk 43
 1.1%
530 Integration af flygtninge/indvandrere (neutral) 180
 4.7%
540 Flygtninge/indvandrere una herunder indv.debatten 138
 3.6%
550 Flygtninge-/indvandrer-/udlændinge-/integrationspolitik 159
 4.2%
560 Sikre en bedre integration (positive tilkendegivelser) 11
 0.3%
561 Bekæmpelse af racisme 4
 0.1%
562 For restriktiv pol. og lovgiv. på flygt/indv.området 26
 0.7%
563 Flygtninge og udlændinges problem med at komme i arbejde 6
 0.2%
570 Andre specifikke positive tilkendegivelser 4
 0.1%
580 Andet specifikt om flygtninge/indvandrere og integration 0
 0.0%
600 Sociale problemer, herunder socialpol. og social velfærd 96
 2.5%
610 De svageste i samfundet 43
 1.1%
611 De handicappedes forhold 8
 0.2%
612 Hjemløse 2
 0.1%
613 Narkomani/ alkoholisme 1
 0.0%
614 Omsorg for psykisk syge 5
 0.1%
615 Syge 14
 0.4%
616 Polarisering/marginalisering 5
 0.1%
620 Ældres vilkår/ forhold 115
 3.0%
621 Folke- og invalidepension 28
 0.7%
622 Plejehjem/ hjemmehjælp 106
 2.8%
623 Ældrepolitik generelt 65
 1.7%
630 Børnefamilier/ daginstitutioner 17
 0.4%
631 Børns vilkår 46
 1.2%
632 Barselspolitik 0
 0.0%
633 Børnepolitik u.n.a. 14
 0.4%
640 Uddannelse/ uddannelsesforhold generelt 50
 1.3%
641 Folkeskolen/ skolepolitik 59
 1.6%
642 Lærlingeuddannelser 0
 0.0%
643 Højere uddannelser 1
 0.0%
644 Forskning 2
 0.1%
645 Omskoling, videreuddannelse 0
 0.0%
646 Økonomisk støtte til studerende, herunder stud. forhold 9
 0.2%
650 Sundheds-, sygehussektoren 219
 5.8%
651 Ventelister 36
 0.9%
652 Privathospitaler 1
 0.0%
653 Ingen nedskæring i sundhedssektoren 0
 0.0%
654 Sundhed generelt, herunder sundhedspolitik 66
 1.7%
660 Boligproblemer 6
 0.2%
661 Ungdomsboliger 0
 0.0%
670 Velfærd, herunder Velfærdsstat, og velfærdspol. una 294
 7.7%
671 Ulighed og omfordeling 123
 3.2%
672 Sociale goder bevares herunder vedr. orlovsordning 0
 0.0%
673 Sociale udgifter ned 0
 0.0%
674 Borgerløn 0
 0.0%
675 Brugerbetaling 0
 0.0%
676 Udlicitering 0
 0.0%
677 Overførselsindk./sociale ydelser/bistand o. lign. 4
 0.1%
678 Velfærdsreformer, herunder velfærdstaten i fremtiden 11
 0.3%
679 Bevarelse velfærden, sikre velfærden 13
 0.3%
680 Vold 24
 0.6%
681 Kriminalitet 33
 0.9%
682 Lov og orden 8
 0.2%
683 Retspolitik 11
 0.3%
684 Politiet 8
 0.2%
690 Andet specifikt socialpolitiske svar 4
 0.1%
691 De unges problemer 17
 0.4%
692 Regionale problemer, herunder Bornholm 4
 0.1%
693 Kulturpolitik 1
 0.0%
694 Kirkelige spørgsmål 0
 0.0%
700 Udenrigspolitik generelt 8
 0.2%
710 Tilpasning EU, indre marked, herunder ØMUen 1
 0.0%
711 EU-forbehold 4
 0.1%
712 EUs udvidelse 0
 0.0%
713 Skepsis over for EU 2
 0.1%
714 EU- forhold generelt, herunder forfatning 14
 0.4%
715 EU (positiv) 0
 0.0%
720 NATO, Mellemøsten 0
 0.0%
730 Nedskæring af forsvaret 0
 0.0%
731 Forsvaret bevares/ sikkerhedspolitik 0
 0.0%
732 Forsvarspolitik u.n.a. 1
 0.0%
740 Ulandshjælp (positiv), herunder global ulighed 7
 0.2%
741 Ulandshjælp bremses 0
 0.0%
750 Verdensfred 2
 0.1%
751 Krig 7
 0.2%
752 Terror 4
 0.1%
753 Krigen i Irak og Afghanistan, herunder Danmarks rolle 13
 0.3%
760 Globalisering 6
 0.2%
770 Bedre internationalt samarbejde 0
 0.0%
790 Andre specifikke udenrigspolitiske svar 5
 0.1%
800 Miljø/ miljøspørgsmål, herunder energispørgsmål 306
 8.0%
810 Forureningsproblemet 12
 0.3%
820 Fødevarer 3
 0.1%
830 Dyrevelfærd 5
 0.1%
840 Andre specifikke miljøspørgsmål 0
 0.0%
850 Infrastruktur 14
 0.4%
860 Trafik, fartgrænser, trafikforhold generelt 7
 0.2%
870 Offentlig transport 5
 0.1%
880 Broerne: Storstrøm, Storebælt, Øresund 0
 0.0%
890 Andre specifikke trafikpolitiske svar 0
 0.0%
900 Klare sig selv/ personlig frihed 7
 0.2%
901 Respekt for det enkelte menneske 2
 0.1%
902 Accept af hinanden 3
 0.1%
903 Plads til alle/solidaritet 17
 0.4%
904 Alle kan og skal bidrage til samfundet 0
 0.0%
905 Bevare danskheden 0
 0.0%
1000 Vælte nuværende regering 0
 0.0%
1010 Få en borgerlig regering 0
 0.0%
1020 Få en socialistisk regering 0
 0.0%
1100 Bevare nuværende regering 0
 0.0%
1200 Andre specifikke politiske tilkendegivelser 0
 0.0%
9700 Ved ikke 386
 10.1%
10001 Uoplyst 213
Sysmiss 1

Summary Statistics

Valid cases 3804
Missing cases 214
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.