Dataset: Valgundersøgelsen 2011

Variable V210: Nødvendigt at åbne grænserne for import af kval. Arbejdskraft

Values Categories N
1 Helt enig 392
 19.8%
2 Nærmest enig 562
 28.5%
3 Hverken/eller 326
 16.5%
4 Nærmest uenig 332
 16.8%
5 Helt uenig 282
 14.3%
8 Ved ikke 81
 4.1%
11 Uoplyst 103

Summary Statistics

Valid cases 1975
Missing cases 103
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.