Dataset: Valgundersøgelsen 2011

Variable V209: Skabe dynamik og fremgang i samfundet acc. En vis grad af ulighed

Values Categories N
1 Helt enig 507
 25.6%
2 Nærmest enig 734
 37.1%
3 Hverken/eller 328
 16.6%
4 Nærmest uenig 166
 8.4%
5 Helt uenig 160
 8.1%
8 Ved ikke 82
 4.1%
11 Uoplyst 101

Summary Statistics

Valid cases 1977
Missing cases 101
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.