Dataset: Valgundersøgelsen 2011

Variable V181: Stramninger af flygtninge-/indvandrerpolitikken. Passende?

Values Categories N
1 Stramningerne har været passende 766
 38.4%
2 Stramningerne har været for vidtgående 805
 40.3%
3 Stramningerne har ikke været vidtgående nok 308
 15.4%
8 Ved ikke 118
 5.9%
11 Uoplyst 81

Summary Statistics

Valid cases 1997
Missing cases 81
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.