Dataset: Valgundersøgelsen 2011

Variable V214: Undertiden er politik så indviklet, at jeg ikke forstår hvad foregårUNDERTIDEN ER POLITIK SÅ INDVIKLET, AT JEG IKKE FORSTÅR HVAD FOREGÅR

Values Categories N
1 Helt enig 287
 14.6%
2 Nærmest enig 477
 24.2%
3 Hverken/eller 278
 14.1%
4 Nærmest uenig 505
 25.6%
5 Helt uenig 403
 20.4%
8 Ved ikke 21
 1.1%
11 Uoplyst 107

Summary Statistics

Valid cases 1971
Missing cases 107
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.