Dataset: Valgundersøgelsen 2011

Variable V15: Beskrivelse af område I bor i

Values Categories N
1 Hovedstaden, dvs. København 201
 9.7%
2 En forstad til København 240
 11.5%
3 En større by med mere end 50.000 indbyggere (f.eks. Aalborg) 335
 16.1%
4 En forstad til en større by 114
 5.5%
5 En by mellem 10.000 og 49.999 indbyggere (f.eks. Viborg) 387
 18.6%
6 En by mellem 200 og 9.999 indbyggere (f.eks. Sæby) 532
 25.6%
7 En gård, et hus på landet eller lignende 264
 12.7%
8 Ved ikke 5
 0.2%

Summary Statistics

Valid cases 2078
Missing cases 0
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.