Dataset: Valgundersøgelsen 2011

Variable V348: Erhvervsmæssigt beskæftiget

Values Categories N
1 Ja, lønmodtager (herunder lærling), fuld tid 845
 43.3%
2 Ja, lønmodtager (herunder lærling), deltid 174
 8.9%
3 Ja, selvstændig 105
 5.4%
4 Ja, medhjælpende ægtefælle 1
 0.1%
5 Nej, studerende/skoleelev/under uddannelse 195
 10.0%
6 Nej, husmoder uden anden indkomst 7
 0.4%
7 Nej, førtidspensionist 75
 3.8%
8 Nej, på efterløn 65
 3.3%
9 Nej, pensionist i øvrigt (folkepension, tjenestemandspension) 326
 16.7%
10 Nej, arbejdsløs på dagpenge 56
 2.9%
11 Nej, arbejdsløs på kontanthjælp 24
 1.2%
12 Nej, arbejdsløs under aktivering 9
 0.5%
13 Nej, langtidssygemeldt 13
 0.7%
14 Nej, på barsels- eller forældreorlov (ikke arbejdsløs) 20
 1.0%
15 Nej, aftjener værnepligt 2
 0.1%
16 Nej, ude af erhverv i øvrigt eller andet 27
 1.4%
88 Ved ikke 7
 0.4%
101 Uoplyst 127

Summary Statistics

Valid cases 1951
Missing cases 127
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.