Dataset: Valgundersøgelsen 2011

Variable V356: Forventer at gå på efterløn inden pensionsalderen

Values Categories N
1 Ja, det forventer jeg helt sikkert 201
 16.6%
2 Ja, det vil jeg stærkt overveje 124
 10.2%
3 Ja, hvis arbejdet bliver trættende, eller jeg ikke kan finde på noget andet 162
 13.3%
4 Nej, ikke hvis jeg på nogen måde kan undgå det 385
 31.7%
5 Jeg er ikke berettiget til efterløn 264
 21.7%
8 Ved ikke 78
 6.4%
11 Uoplyst 864

Summary Statistics

Valid cases 1214
Missing cases 864
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.