Dataset: Valgundersøgelsen 2011

Variable V344: Hvilken Fagforening

Values Categories N
1 3F, Fagligt Fælles Forbund 150
 12.6%
2 Dansk Metal 51
 4.3%
3 Fødevareforbundet NNF 11
 0.9%
4 Dansk El-forbund 21
 1.8%
5 FOA, Fag og arbejde 90
 7.6%
6 HK 139
 11.7%
7 TL, Teknisk Landsforbund 7
 0.6%
8 SL, Socialpædagogisk Landsforbund 25
 2.1%
9 BUPL, Børne og Ungdomspædagogernes Landsforbund 38
 3.2%
10 DLF, Danmarks Lærerforening 61
 5.1%
11 DSR, Dansk Sygeplejeråd 50
 4.2%
12 Finansforbundet 33
 2.8%
13 Lederne 64
 5.4%
14 IDA, Ingeniørforeningen i Danmark 48
 4.0%
15 DJØF, Danmarks Jurist- og økonomforbund 46
 3.9%
16 KRIFA, Kristeligt Fagforening 66
 5.6%
17 Fagforeningen Danmark 0
 0.0%
18 Andet: Noter: (skriv forkortelser og navn helt ud) 279
 23.5%
88 Husker ikke navn 10
 0.8%
101 Uoplyst 889

Summary Statistics

Valid cases 1189
Missing cases 889
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.