Dataset: Valgundersøgelsen 2011

Variable V347: Samlet fagforeningsvariabel

Values Categories N
1 3F, Fagligt Fælles Forbund 150
 13.0%
2 Dansk Metal 51
 4.4%
3 Fødevareforbundet NNF 11
 1.0%
4 Dansk El-forbund 21
 1.8%
5 FOA, Fag og arbejde 90
 7.8%
6 HK 139
 12.0%
7 TL, Teknisk Landsforbund 7
 0.6%
8 SL, Socialpædagogisk Landsforbund 25
 2.2%
9 BUPL, Børne og Ungdomspædagogernes Landsforbund 38
 3.3%
10 DLF, Danmarks Lærerforening 61
 5.3%
11 DSR, Dansk Sygeplejeråd 50
 4.3%
12 Finansforbundet 33
 2.9%
13 Lederne 64
 5.5%
14 IDA, Ingeniørforeningen i Danmark 48
 4.2%
15 DJØF, Danmarks Jurist- og Økonomforbund 46
 4.0%
16 KRIFA, Kristeligt Fagforening 66
 5.7%
17 Fagforening Danmark 0
 0.0%
18 Øvrige LO-Forbund 22
 1.9%
19 Øvrige FTF-Forbund 76
 6.6%
20 Øvrige AC-Forbund 79
 6.8%
21 Det Faglige Hus 22
 1.9%
22 Dansk Magisterforening 26
 2.3%
23 ASE 29
 2.5%
101 Uoplyst 924

Summary Statistics

Valid cases 1154
Missing cases 924
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.