Dataset: Valgundersøgelsen 2011

Variable V354: Tidligere stilling helt nøjagtigt

Values Categories N
3f 1
 0.2%
Adm direktør 1
 0.2%
Administrativ medarbejder i fagforeningen 1
 0.2%
Afdelingsforstander 1
 0.2%
Afdelingsleder i medicinalfirma 1
 0.2%
Anlægsgartner 1
 0.2%
Ansat i flexjob som underviser og vejleder for arbejdsløse og sygemeldte voksne i privat virksomhed som havde opgaver for kommunen. Fyret pr. 1.11.11 p.g.a. nedskæringer. 1
 0.2%
Arbejdsmiljøsekretær 1
 0.2%
Attaché ved Ambassade 1
 0.2%
Automekaniker 1
 0.2%
Bankfuldmægtig 1
 0.2%
Bankrådgiver 1
 0.2%
Bankrådgiver i arbejdernes landsbank 1
 0.2%
Bartender 1
 0.2%
Basis sygplejeske 1
 0.2%
Blikkenslager 1
 0.2%
Buschauffør 1
 0.2%
Butiksassistent 3
 0.5%
Butikschef 1
 0.2%
Børneforsorgspædago 1
 0.2%
Chauffør 3
 0.5%
Chef for Produktionstekniskudvikling, Teknisk chef, Sektions/fabriks chef 1
 0.2%
Civilingeniør, chefingeniør 1
 0.2%
DSB stationsbetjent 1
 0.2%
Dagplejemor/rengøring 1
 0.2%
Dagplejer 1
 0.2%
Damefrisør 1
 0.2%
Direktør 1
 0.2%
Driftleder 1
 0.2%
Dyrlæge 1
 0.2%
EFterlønner 1
 0.2%
Ekspeditrise 1
 0.2%
Elekriker . Nu er jeg flexibel efterlønner arbejder nogle weekender nu og da som elektrikker. 1
 0.2%
Elektriker 1
 0.2%
Erhvervschauffør 1
 0.2%
Erhvervskundechef i en bank 1
 0.2%
FOLKESKOLELÃ?RER 1
 0.2%
Fabriksarbejder 1
 0.2%
Faglærer på Teknisk Skole 1
 0.2%
Faglært landmand 1
 0.2%
Folkepensionist 1
 0.2%
Folkeskolelærer 1
 0.2%
Folkeskolelærer - specialundervisning 1
 0.2%
Folkeskolelærer/forfatter 1
 0.2%
Forretningsbestyrer 1
 0.2%
Forstander 1
 0.2%
Fotohandler 1
 0.2%
Frabriksarbejder på Codan gummi i Køge. 1
 0.2%
Frisør 1
 0.2%
Fuldmægtig 1
 0.2%
Funktionær, administration (starter igen 28/9) 1
 0.2%
Fællessekretær i Personalepolitisk Team i HK/Kommunal 1
 0.2%
Fængselsfuntionær 1
 0.2%
Grafiker 1
 0.2%
Gymenasielærer 1
 0.2%
Gymnasielærer 1
 0.2%
Handelsskolesekretær 1
 0.2%
Handicapchauffør 1
 0.2%
Havneformand ved Aalborg havn entreprenørafdeling 1
 0.2%
Hjemmehjælper 1
 0.2%
Hjemmehjælperske 1
 0.2%
Husassistent (på et lokalcenter) 1
 0.2%
Husmand 1
 0.2%
I.T. Koordinator 1
 0.2%
IT-Konsulent 1
 0.2%
IT-chef 1
 0.2%
IT-medarbejder 1
 0.2%
Ingeniør 2
 0.3%
Instruktør,Funktionær. 1
 0.2%
Jordemoder 1
 0.2%
Journalist 1
 0.2%
Kantineassistent 1
 0.2%
Karrosseripladesmed 1
 0.2%
Kleinsmed 1
 0.2%
Konsulent 1
 0.2%
Konsulent i landbrugets græsfrøreresort... plæne samt foder græs. Privatfirma med arbejde for 50% i udlandet. 1
 0.2%
Kontor assistent 1
 0.2%
Kontorass. 1
 0.2%
Kontorassistent 2
 0.3%
Kontorassistent i Socialforvaltningen 1
 0.2%
Kontorassistent på Antikvarisk Samling 1
 0.2%
Kontorist - postvæsenet 1
 0.2%
Korrespondent/Informationsmedarbejder 1
 0.2%
Kriminalassistent 1
 0.2%
Kroejer 1
 0.2%
Køkkenasistent 1
 0.2%
Køkkenassistent 3
 0.5%
Køkkenassistent på Stålvæftet 1
 0.2%
Køkkendame i vuggestue 1
 0.2%
Køkkenleder 1
 0.2%
Køkkenmedhjælper 1
 0.2%
LEKTOR PÃ? ET GYMNASIUM 1
 0.2%
Lagerarbejder 1
 0.2%
Landmand  GDR ejer 1
 0.2%
Landmand handelsmand 1
 0.2%
Landpostbud 1
 0.2%
Ledende børnebibliotekar 1
 0.2%
Ledende lægesekretær 1
 0.2%
Leder af en børnehave 1
 0.2%
Lærer, Skolekonsulent. 1
 0.2%
Lærervikar på en folkeskole 1
 0.2%
Malermester 1
 0.2%
Malersvend 1
 0.2%
Maskinarbejder 1
 0.2%
Maskinreparatør hos DSB 1
 0.2%
Maskinsnaker 1
 0.2%
Medhjælpende hustru 1
 0.2%
Medhjælpende hustru i vores eget gartneri. 1
 0.2%
Metalsliber 1
 0.2%
Murersvend     40 Ã¥r 1
 0.2%
Museumsleder 1
 0.2%
Musiker og desuden medhjælpende restauratør hos hustru 1
 0.2%
Omsorgsassistent 1
 0.2%
Operatør på kølerfabrik 1
 0.2%
Opvasker 1
 0.2%
Orlogskaptain 1
 0.2%
Overlæge, pædiater 1
 0.2%
Overlærer 2
 0.3%
Pakkerioperatør 1
 0.2%
Pedel og underviser 1
 0.2%
Praktiserende læge 1
 0.2%
Principal Director, M.Sc. 1
 0.2%
Produktionsplansægger 1
 0.2%
Projektmedarbejder 1
 0.2%
Pædagogmedhjælper 1
 0.2%
Pædagogmedhjælper i børnehave 1
 0.2%
Pædagoisk medhjælper 1
 0.2%
Reception 1
 0.2%
Receptionist 1
 0.2%
Reg. revisor 1
 0.2%
Registreret revisor 1
 0.2%
Regnskabschef 1
 0.2%
Regnskabsfører på kreaturmarkedet 1
 0.2%
Rejseproducent 1
 0.2%
Rengøring 1
 0.2%
Rengøringsassistent 2
 0.3%
Reservelæge 1
 0.2%
Revisorassistent 1
 0.2%
Rådgivende Ingeniør 1
 0.2%
SOSO 1
 0.2%
SSouschef i kommunal børnehave 1
 0.2%
Salgsassistent 1
 0.2%
Salgschef 1
 0.2%
Sekretariatsleder 1
 0.2%
Selvstændig Butik 1
 0.2%
Selvstændig ejer af trykkeri 1
 0.2%
Selvstændig erhvervsdrivende - aluminiums facader til forretninger og udestuer mv. 1
 0.2%
Selvstændig gartner 1
 0.2%
Selvstændig gartner og specialarbejder 1
 0.2%
Selvstændig landmand 1
 0.2%
Senior juridisk rådgiver - cand.jur. 1
 0.2%
Serviceleder Hospitalsrengøring 1
 0.2%
Skolelærer på friskole 1
 0.2%
Skolesekreter 1
 0.2%
Skolesekretær 1
 0.2%
Skuespiller og Kunstnerisk Leder 1
 0.2%
Slagter (butikschef) 1
 0.2%
Slagteriarbejder 1
 0.2%
Slagteriarbejder opskæring af kød 1
 0.2%
Smed 1
 0.2%
Social & Sundhedshjælper 1
 0.2%
Social og sundhedshjælper 1
 0.2%
Social- og sundhedshjælper 1
 0.2%
Socialfaglig konsulent i en amtslig revalideringinstitution. 1
 0.2%
Socialformidler 1
 0.2%
Socialrådgiver 2
 0.3%
Sosu 1
 0.2%
Specialarbejder på fabrik som lavede kompensatorer 1
 0.2%
Specialarbejder Ã?rhus Kommune 1
 0.2%
Specialkonsulent 1
 0.2%
Spildevandsoperatør 1
 0.2%
Statsaut. revisor 1
 0.2%
Stedfortræder for forstander på døgninstitution 1
 0.2%
Stewardesse 1
 0.2%
Studievejleder 1
 0.2%
Syerske 2
 0.3%
Syerske på fabrik 1
 0.2%
Sygehjælper 2
 0.3%
Sælger 1
 0.2%
Tankforpagter 1
 0.2%
Teknisk administrativ medarbejder 1
 0.2%
Teknisk assistent 1
 0.2%
Trafikfunktionær 1
 0.2%
Tømrer 1
 0.2%
Tømrermester 1
 0.2%
Uddannelsesvejleder 1
 0.2%
Universitetslektor 1
 0.2%
Uoplyst 2
 0.3%
VUC-skolesekretær 1
 0.2%
VVS-montør 1
 0.2%
Ved ikke 3
 0.5%
Vil ikke svare 8
 1.3%
Værkfører 1
 0.2%
administrativ medarbejder 1
 0.2%
advokatsekretær 2
 0.3%
afdelingschef 1
 0.2%
afdelingsleder 2
 0.3%
afdelingsleder i butik 1
 0.2%
akademisk medarejder 1
 0.2%
amtvejmand inden for amtet,slog græs og rensede grøfter 1
 0.2%
anlægstruktør-lærling 1
 0.2%
arbejdsleder 1
 0.2%
arbejdsmand 2
 0.3%
arbejdsmand på fabrik 1
 0.2%
arbejdsmand på tejlværk 1
 0.2%
arbejdsmand ved kommunen 1
 0.2%
arbejsmand 1
 0.2%
arkitekt 1
 0.2%
assistent 1
 0.2%
assurandør 2
 0.3%
autolakerer 1
 0.2%
bankassistent 1
 0.2%
bankfuldmægtig 1
 0.2%
bankrådgiver 1
 0.2%
barneplejerske 1
 0.2%
beregner for murermester til forskellige entrepriser 1
 0.2%
bibliotekar 1
 0.2%
biblioteksassistent 1
 0.2%
bioanalytiker 2
 0.3%
bioanalytiker på Esbjerg sygehus 1
 0.2%
bl.håndværk/arb.mand/maler etc. 1
 0.2%
blikkenslager 1
 0.2%
blikkenslager og vvs 1
 0.2%
blindepædagog 1
 0.2%
bogbinder,jord og beton.og tjenestemand ved post danmark 1
 0.2%
bogbindrassistent 1
 0.2%
bogholder 1
 0.2%
bogopsætter på det lokale bibliotek 1
 0.2%
buschauffør 2
 0.3%
butiksass 1
 0.2%
butiksass dyrehandel 1
 0.2%
butiksassistent - Dagligbrugsen 1
 0.2%
butiksassistent i Superbrugsen 1
 0.2%
butikschef i tøjbutik 1
 0.2%
butiksmedhjælper 1
 0.2%
byggetekniker 2
 0.3%
bygningsmaler 1
 0.2%
bypige 1
 0.2%
chauffør 1
 0.2%
chauffør i vognmandsfirma 1
 0.2%
chauffør transport 1
 0.2%
chauffør ved Danske Fragtmænd 1
 0.2%
chefsekretær 1
 0.2%
daglig leder af brancheforeninger 1
 0.2%
dagplejer 2
 0.3%
danseskole lærer min egen skole 1
 0.2%
de fleste år på fabrik - men også forskellige aktivering som langtidsledig 1
 0.2%
dir. 1
 0.2%
direktør modebutik 1
 0.2%
disponent 1
 0.2%
disponent i en dagligvareforretning 1
 0.2%
driftsassistent 1
 0.2%
efterskolelærer 1
 0.2%
ejendomsfunktionær 1
 0.2%
ekspeditrice 2
 0.3%
ekspidient 1
 0.2%
elektriker 2
 0.3%
elektromakanikker 1
 0.2%
entreprenør, selvstændig 1
 0.2%
entreprenøre / arbejdsmand 1
 0.2%
ergoterapeut 1
 0.2%
erhvervsvejleder 1
 0.2%
fORMAND FOR FAGFORENING 1
 0.2%
fabriksarbejder 2
 0.3%
fabriksarbejder - operatør 1
 0.2%
fabriksarbejder på fiskefabrik 1
 0.2%
fabriksarbejder, emballage 1
 0.2%
fabriksarbejderske 1
 0.2%
fabriksarbejderske samt været i huset 1
 0.2%
faglærer på en erhvervsskole 1
 0.2%
faglærer på erhvervsskole 1
 0.2%
farmakonom på apotek 1
 0.2%
finmekaniker i telefonbrachen 1
 0.2%
flilialleder af supermarked 1
 0.2%
flyttemand 1
 0.2%
folkepensionist 1
 0.2%
folkeskolelærer 6
 1.0%
folkeskolelærer - spec. latin -undv. min. rette stille / eksamener 1
 0.2%
forskningsbibliotekar ved Ã?rhus Universitet 1
 0.2%
fotograf eget atellier og også offentligt ansat 1
 0.2%
friskolelærer 1
 0.2%
friskolelærer, forfatter 1
 0.2%
fuldmægtig 1
 0.2%
fuldmægtig i socialforvaltningen i kommunen 1
 0.2%
fysioterapeut 1
 0.2%
gasspecialist i gasbranchen, elektromekaniker 1
 0.2%
gravemester 1
 0.2%
gårdejer 1
 0.2%
handicaphjælper 1
 0.2%
har arbejdet på beskyttede værksteder 1
 0.2%
har grundforløb som it supporter - søger nu ind på grundforløb som fotograf (afventer svar) men søger læreplads 1
 0.2%
har ikke haft arbejde 1
 0.2%
havnearbejder, primært lastoptagning 1
 0.2%
hjemmehjælper 6
 1.0%
hjemmehjælper, husmoderafløser 1
 0.2%
hjemmesyerske 1
 0.2%
hjemmesygeplejerske 1
 0.2%
hjemmesygeplejerskeleder i kommune 1
 0.2%
hundetrimmer 1
 0.2%
husholdnings økonom, revisor assistent i tyskland, lærervikar i ghana, social og sundhedsassistent 1
 0.2%
indkøber 1
 0.2%
indkøbskonsuentl 1
 0.2%
industriarbejder 1
 0.2%
industriarbejder (Lego) 1
 0.2%
intern konsulent finans rådgiver 1
 0.2%
intern kunderservice medarbejder 1
 0.2%
it konsulent 2
 0.3%
it-medarbejder 1
 0.2%
jklinnikassistentr 1
 0.2%
jord og beton/forskallingsbinder og forskallingssneker 1
 0.2%
jord-og betonarbejder 1
 0.2%
jordemoder 1
 0.2%
kantinebestyrer på slagteri 1
 0.2%
kantineforpakter på seminarium 1
 0.2%
kantinemedarbejder 1
 0.2%
kantinemedhjæper 1
 0.2%
karosseritekniker 1
 0.2%
kassedame i supermarked 1
 0.2%
kasserer i fagforening 1
 0.2%
kommis 1
 0.2%
konsulent 1
 0.2%
kontor 1
 0.2%
kontor og regnskab 1
 0.2%
kontorass. forsikring 1
 0.2%
kontorassistent 6
 1.0%
kontorassistent i ægtefælles og egen virksomhed - 1
 0.2%
kontorassistent, butiksindehaver 1
 0.2%
kontorchef 1
 0.2%
kontorchef chiefcontroller 1
 0.2%
kontorleder i forsikringsselskab 1
 0.2%
kontormedarbejder 1
 0.2%
korpus sølvsmed 1
 0.2%
køkkenass 1
 0.2%
køkkenassistent 2
 0.3%
køkkenassistent på et plejehjem 1
 0.2%
køkkenmedhjælper - plejehjem 1
 0.2%
laboratoriebetjent 1
 0.2%
laborent 1
 0.2%
lager arbejder 1
 0.2%
lagerarbejder i pakkepostfirma 1
 0.2%
lagerass. 1
 0.2%
lagereks. 1
 0.2%
lagermand. passede varemodtagelsen på maskinfabrik. 1
 0.2%
lagermedarbejder 1
 0.2%
landbrugsmedhjælper 2
 0.3%
landmand 2
 0.3%
lastbilchauffør 1
 0.2%
lastbilchauffør al mulig 1
 0.2%
lastbilchuffør 1
 0.2%
lastvognsmekaniker 1
 0.2%
leder af daginstitution 1
 0.2%
leder af dagsinstitution 1
 0.2%
læge 1
 0.2%
lærer 3
 0.5%
læsekonsulent 1
 0.2%
maler 1
 0.2%
maler og plejer 1
 0.2%
malermester 1
 0.2%
malersvend i2 firmaer på Grøndland i 45 år 1
 0.2%
maskiningeniør 1
 0.2%
maskinoperatør på rebslageri 1
 0.2%
maskinsnedker 1
 0.2%
matros 1
 0.2%
medhjlpende hustru på en gård 1
 0.2%
medhjælp i børnehave 1
 0.2%
medhjælpende hustru 1
 0.2%
medhjælpende hustru i skovbrug 1
 0.2%
medhjælpende hustru på apotek 1
 0.2%
medhjælpende i ægtefælles firma 1
 0.2%
medhjælpende ægtefælle i frisørsalon 1
 0.2%
medhjælpende ægtefælle i tapet og farvehandel 1
 0.2%
medhjælper i børnehave 1
 0.2%
medhjælper i en fuglepark 1
 0.2%
medhjælper på Aalborg sygehus stericentralen 1
 0.2%
mehjælpende ved landbrug 1
 0.2%
mekaniker ved forsvaret 1
 0.2%
mellemleder i varme-energivirksomhed 1
 0.2%
montrice 1
 0.2%
montrice på B&O 1
 0.2%
murerarbejdsmand 1
 0.2%
museums/kunstbibliotekar 1
 0.2%
musikpædagog 1
 0.2%
møbelpolstrer og gulvlægning 1
 0.2%
møbelsnedker på fabrik 1
 0.2%
nodler 1
 0.2%
non food leder 1
 0.2%
operatør i  støberiet Nunc 1
 0.2%
overassistent kontor 1
 0.2%
overlærer i folkeskolen 2
 0.3%
overtrafikkontrollør 1
 0.2%
pedel 1
 0.2%
pelsdyravler 1
 0.2%
pensionist 1
 0.2%
personalechef 1
 0.2%
pianist 1
 0.2%
plejehjemsleder 1
 0.2%
plejer 1
 0.2%
politikker byråd og folketing 1
 0.2%
portør 1
 0.2%
postvagtmester 1
 0.2%
professor, Københavns Universitet 1
 0.2%
projekt- og afdelingsleder 1
 0.2%
psykolog 1
 0.2%
pædagog 4
 0.7%
pædagog i børnehave 1
 0.2%
pædagog i daginstitution 1
 0.2%
pædagog i vuggestue. 1
 0.2%
pædagogmedhjælper 3
 0.5%
re 1
 0.2%
redaktionel medarbejder på Gyldendal 1
 0.2%
redaktør 1
 0.2%
regnskabs og kontorarbejde 1
 0.2%
rengøringsass 1
 0.2%
rengøringsassistent 4
 0.7%
rengøringsassistent på folkeskole 1
 0.2%
rengøringsassistent ved forsvaret 1
 0.2%
rengøringsassistent, sundhedssektor 1
 0.2%
repræsentant 1
 0.2%
revisor assistent 1
 0.2%
salgsassistent 1
 0.2%
salgsingeniør 1
 0.2%
salgskonsulent 2
 0.3%
salgstrainie 1
 0.2%
sedrviceassistent 1
 0.2%
sejllimer 1
 0.2%
sekretær i privat firma 1
 0.2%
sekrætariatschef i international organisation 1
 0.2%
sekræter 1
 0.2%
selverhvervende 1
 0.2%
selvstændig butik 1
 0.2%
selvstændig butiksejer, døgnkiosk 1
 0.2%
selvstændig elektroniktekniker. opfinder 1
 0.2%
selvstændig erhvervsdrivende 1
 0.2%
selvstændig kosmetolog og medhjælpende hustru 1
 0.2%
selvstændig med transport 24 timers service af pakker 1
 0.2%
selvstændig og inden koncern HR afd 1
 0.2%
selvstændig og senere social og sundhedshjælper 1
 0.2%
selvstændig, ejer af døgnbutik 1
 0.2%
senior tekstforfatter 1
 0.2%
serviceleder, leder af gaglig drift og kundesupport i et bilvaske-firma 1
 0.2%
servicemedarbejder 1
 0.2%
sidst ca. 5 år offentligt ansat, før dette i den private sektor og selvstændig 1
 0.2%
skibsfører i privat rederi 1
 0.2%
skibsfører. bestyrer tankstation 1
 0.2%
skoleinspektør 1
 0.2%
skolelæge 1
 0.2%
skolelærer 1
 0.2%
skolelærer-værtshusholder 1
 0.2%
skolepedel 1
 0.2%
skolesekretær 1
 0.2%
slagtermester 1
 0.2%
slagtersvend på slagteri 1
 0.2%
smed 5
 0.8%
smørrebrødsjomfru 1
 0.2%
snedker 2
 0.3%
social & sundhedshjælper 1
 0.2%
social og sundhedsassistent på hospital 1
 0.2%
social og sundhedshjælper 3
 0.5%
social og sundhedsplejerske 1
 0.2%
socialpædagog 6
 1.0%
socialrådgiver 1
 0.2%
sosu 1
 0.2%
sosu assistent 1
 0.2%
sosu hjælper 1
 0.2%
sosu-med. 1
 0.2%
souchef i Aldi 1
 0.2%
specialarbejder 3
 0.5%
specialarbejder i byggeindustrien 1
 0.2%
specialarbejder, pakkede stålprodukter til videre transport og forarbejdning 1
 0.2%
stilasarbejder 1
 0.2%
studerende 1
 0.2%
studievejleder 1
 0.2%
styrmand 1
 0.2%
suchef på hotel 1
 0.2%
syerske 3
 0.5%
syerske og industriarbejder (vaskeriarbejder) 1
 0.2%
sygehjælper 4
 0.7%
sygeplejerske 3
 0.5%
sygeplejerske på sygehus 1
 0.2%
sælger 1
 0.2%
tandplejer 1
 0.2%
tapperiass. 1
 0.2%
tattovør 1
 0.2%
teamleder i vejdrift i off. virksomhed. 1
 0.2%
teater musiker 1
 0.2%
teknisk chef flyindustri 1
 0.2%
telefonsælger 1
 0.2%
teletekniker 1
 0.2%
tilsynsførende (føevarekontrol) smilys 1
 0.2%
timelærer med undervisning i punktskrift og EDB for blinde 1
 0.2%
tjener 2
 0.3%
tjenestemand 1
 0.2%
treæindustriarbejder/ lagerarbejder. 1
 0.2%
truckføre 1
 0.2%
truksfører på Palsgård 1
 0.2%
typograf7 1
 0.2%
tømrer 2
 0.3%
ufaglært lagerarbejder 1
 0.2%
underviser i flere sammenhænge 1
 0.2%
vikarait 1
 0.2%
vildtfarmer 1
 0.2%
vvs tekniker, montør 1
 0.2%
vvs-energimontør 1
 0.2%
værkfører i smedefaget rør og stål 1
 0.2%
værkstedsleder 1
 0.2%
værktøjsmager 2
 0.3%
ældrechef 1
 0.2%
økonomi/administrator 1
 0.2%

Summary Statistics

Valid cases 597
This variable is alphanumeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.