Dataset: Valgundersøgelsen 2011

Variable V342: Uddannelse

Values Categories N
1 Specialarbejderuddannelse mv. (under 1 år) 17
 0.9%
2 Handelsskolernes grunduddannelse (HG) eller basisår i EFG-uddannelsen) 21
 1.1%
3 Fuldført lærlinge- eller elevuddannelse som håndværker 275
 14.1%
4 Fuldført lærlinge- eller elevuddannelse i butik 95
 4.9%
5 Fuldført lærlinge- eller elevuddannelse i bank eller på kontor (eksempelvis kummunal administration) 110
 5.6%
6 Anden faglig uddannelse, mindst ét år (f.eks. SOSU-uddannelsen) 98
 5.0%
7 Kort videregående uddannelse, under 3 år (f.eks. installatør, politibetjent) 113
 5.8%
8 Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år, f.eks. folkeskolelærer) 339
 17.4%
9 Bachelor (f.eks. 1. del af en lang videregående uddannelse) 56
 2.9%
10 Lang videregående uddannelse (f.eks. gymnasielærer, læge) 228
 11.7%
11 Anden uddannelse, f.eks. udenlandske uddannelse 21
 1.1%
88 Ved ikke 5
 0.3%
100 574
 29.4%
1001 Uoplyst 126

Summary Statistics

Valid cases 1952
Missing cases 126
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.