Dataset: Valgundersøgelsen 2011

Variable V234: Hvilken regering bedst til at forhindre at statsgælden løber løbsk

Values Categories N
1 Socialdemokratisk ledet regering 472
 49.1%
2 Borgerlig regering 203
 21.1%
3 Ingen forskel 246
 25.6%
8 Ved ikke 40
 4.2%
11 Uoplyst 1117

Summary Statistics

Valid cases 961
Missing cases 1117
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.