Dataset: Valgundersøgelsen 2011

Variable V93: Tilhænger af bestemt parti

Values Categories N
1 Jeg betragter mig selv som tilhænger af et bestemt politisk parti 958
 46.3%
5 Nej, jeg er ikke tilhænger af noget bestemt politisk parti 1078
 52.1%
8 Ved ikke 32
 1.5%
11 Uoplyst 10

Summary Statistics

Valid cases 2068
Missing cases 10
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.