Dataset: Valgundersøgelsen 2011

Variable V278: Lov og orden:  Konservative

Values Categories N
1 1 Går mest ind for lov og orden 193
 20.3%
2 2 347
 36.5%
3 3 180
 18.9%
4 4 60
 6.3%
5 5 Forebyggelse og human behandling 15
 1.6%
8 Ved ikke 155
 16.3%
11 Uoplyst 1128

Summary Statistics

Valid cases 950
Missing cases 1128
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.