Dataset: Valgundersøgelsen 2011

Variable V130: Hvilket parti repræsenterer bedst de laveste indkomstgrupper

Values Categories N
1 A: Socialdemokraterne 611
 29.8%
2 B: Det Radikale Venstre 22
 1.1%
3 C: Det Konservative Folkeparti 9
 0.4%
4 F: Socialistisk Folkeparti 325
 15.9%
5 I: Liberal Alliance 17
 0.8%
6 K: Kristendemokaterne 9
 0.4%
7 O: Dansk Folkeparti 107
 5.2%
8 V: Venstre 68
 3.3%
9 Ø: Enhedslisten 635
 31.0%
10 Partierne repræsenterer gruppen lige godt/dårligt 92
 4.5%
88 Ved ikke 154
 7.5%
101 Uoplyst 29

Summary Statistics

Valid cases 2049
Missing cases 29
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.