Dataset: Valgundersøgelsen 2011

Variable V52: En kandidat eller partimedlem kontaktet dig på gaden

Values Categories N
1 Ja 826
 39.8%
5 Nej 1244
 60.0%
8 Ved ikke 4
 0.2%
11 Uoplyst 4

Summary Statistics

Valid cases 2074
Missing cases 4
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.