Dataset: Valgundersøgelsen 2011

Variable V41: Har De diskuteret politik med nogen inden for de sidste 3 uger

Values Categories N
0 Ikke nævnt 1908
 92.0%
1 Nævnt 166
 8.0%
11 Uoplyst 4

Summary Statistics

Valid cases 2074
Missing cases 4
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.